Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Mộc Châu (Sơn La): Tích cực giải ngân nguồn vốn thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG 1719

Thúy Hồng - 17:50, 29/05/2024

Triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã được các cơ quan, đơn vị của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tích cực triển khai. Dự án được triển khai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bảo các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Huyện Mộc Châu đã giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo tồn, tôn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và lễ hội
Huyện Mộc Châu đã giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo tồn, tôn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và lễ hội

Theo báo cáo của UBND huyện Mộc Châu, trong 2 năm (2022 - 2023), huyện Mộc Châu đã hỗ trợ hoạt động và xây dựng 6 đội văn nghệ truyền thống dân tộc tại bản Tà Số 1, 2, xã Chiềng Hắc; Bản Áng, xã Đông Sang; bản Là Ngà, bản Lùn, bản Vặt, xã Mường Sang, với tổng số 80 diễn viên quần chúng, được tổ chức tập luyện và thường xuyên tham gia biểu diễn các chương trình văn nghệ dân ca, điệu múa dân gian, tấu nhạc cụ dân tộc phục vụ khách du lịch, hỗ trợ trang thiết bị, xây dựng nhà văn hóa tại các thôn vùng đồng bào DTTS…

Theo báo cáo của UBND huyện Mộc Châu, tính đến tháng 12/2023, huyện đã giải ngân nguồn vốn Dự án 6 thực hiện các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo tồn, tôn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và lễ hội.. là trên 5 tỷ đồng, hỗ trợ trang thiết bị tại các vùng đồng bào DTTS trên 113 triệu đồng, hỗ trợ chi phí biểu diễn cho các đội văn nghệ trên 109 triệu đồng…

Việc triển khai hiệu quả Dự án 6 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS gắn với phát triển du lịch
Việc triển khai hiệu quả Dự án 6 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS gắn với phát triển du lịch

Hiện nay huyện Mộc Châu có 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được công nhận, đó là: Lễ hội Hết chá và xòe Thái của dân tộc Thái; Lễ Cấp sắc và Nghi lễ truyền thống trong đám cưới của dân tộc Dao; Nghi lễ cúng dòng họ, Múa khèn và Thêu hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông. 

Hằng năm, huyện tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vào dịp Quốc khánh 02/9, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, tạo sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách.

Mộc Châu còn chú trọng việc bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống, trang phục, ẩm thực, lễ hội, hoạt động văn hóa cộng đồng, đặc biệt là xòe Thái, nhảy Tha Kềnh của người Mông, múa chuông của người Dao… Hiện loại hình du lịch cộng đồng đã và đang hình thành tại nhiều bản của một số xã trên địa bàn huyện, như: Bản Áng, xã Đông Sang; bản Dọi, xã Tân Lập; bản Vặt, xã Mường Sang...