Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quảng Nam: Phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế

T.Nhân - H.Trường - 13:45, 25/05/2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án ở Quảng Nam phải nộp tiền trồng rừng thay thế (Ảnh minh hoạ)
Nhiều dự án ở Quảng Nam phải nộp tiền trồng rừng thay thế. (Ảnh minh họa)

Đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế là cơ sở để xác định số tiền mà chủ dự án phải nộp vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh khi thực hiện các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác. Cụ thể: Đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 190,972 triệu đồng/ha. Đơn giá nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng ngập mặn sang mục đích khác là 225,030 triệu đồng/ha.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định trên và tham mưu UBND tỉnh giao chủ rừng làm chủ đầu tư để trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác khi nộp tiền về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

UBND cấp huyện tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn quản lý.

Tin cùng chuyên mục
Tín chỉ Carbon - Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Tín chỉ Carbon - Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Không chỉ rừng, mà lúa cũng đã và đang được Nghệ An hoàn thiện thủ tục để hưởng lợi từ tín chỉ Carbon. Trong một thời gian không xa, từ diện tích rừng nằm trong Top lớn nhất của cả nước sẽ mang về nguồn thu “triệu đô” cho những tập thể, cá nhân tham gia, bảo vệ rừng ở xứ Nghệ. Rồi, hàng ngàn ha lúa, cũng mang về khoản thu từ bán tín chỉ Carbon - một nguồn thu mà những “hai lúa” chưa từng biết đến.