Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quảng Nam: Yêu cầu điều tra, xử lý khai thác vàng trái phép

T.Lợi - T.Nhân - 19:55, 02/12/2022

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn về việc tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Đông Giang.

Vàng tặc dựng lán trại để khai thác vàng
Vàng tặc dựng lán trại để khai thác vàng

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện Phú Ninh, Đông Giang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn; điều tra, xác minh các đối tượng đứng đầu tổ chức khai thác vàng trái phép và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Đông Giang phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn mình quản lý; tuyệt đối không được làm ngơ, bao che để hoạt động khai thác vàng trái phép tiếp diễn trên địa bàn.

Cơ quan chức năng kiểm tra một bãi khai thác vàng trái phép
Cơ quan chức năng kiểm tra một bãi khai thác vàng trái phép

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh…

Nhiều năm trở lại đây, hoạt động khai thác vàng trái phép tại các địa phương như Phú Ninh, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang luôn là vấn đề "nóng" tại tỉnh Quảng Nam. Gần đây, các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép với quy mô lớn trên địa bàn huyện Đông Giang, Phú Ninh.

Tại xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh), từ khi Công ty Vàng Bồng Miêu dừng hoạt động và tuyên bố phá sản (từ khoảng thời gian 2016 đến nay), nhiều người kéo đến khai thác vàng trái phép. Thời gian gần đây, khu vực mỏ vàng Bồng Miêu như một "đại công trường", khi "vàng tặc" ngang nhiên đưa các phương tiện cơ giới đến đào xới núi đồi để tìm vàng.