Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Sơn La: Ra mắt mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà”

Mùi Len - 21:26, 22/09/2023

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, phối hợp với Hội LHPN xã Tân Phong tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà" tại bản Mùng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng
Tiết mục văn nghệ chào mừng

Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà” gồm 10 thành viên, là những cán bộ đại diện cấp uỷ, Ban Quản lý bản, Chi hội Phụ nữ, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng các tổ vay vốn, tổ tín dụng tiết kiệm; CLB gia đình hạnh phúc; Người có uy tín… có năng lực, tiên phong đi đầu, tinh thần đổi mới có khả năng tuyên truyền vận động người dân.

Quang cảnh lễ ra mắt
Quang cảnh lễ ra mắt

Quy chế hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng được áp dụng trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vẫn đề cấp thiết đối với Phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tổ truyền thông làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tổ chức họp, giao ban ít nhất mỗi tháng 1 lần. Các thành viên của Tổ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Điều hành, hoạt động trong các điều kiện thích hợp, mỗi tháng cũng ít nhất 1 lần theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế. 

Theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung, Phụ nữ và trẻ em gái nói riêng; tìm hiểu những định kiến, khuôn mẫu giới tồn tại trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hoá lạc hậu có hại và một số vẫn đề xã hội cấp thiết ở địa phương. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp trong việc xây dựng triển khai kế hoạch của Tổ. Xây dựng khu dân cư bình yên, ấm no và hạnh phúc. 

Đây cũng là mô hình điểm nhằm để rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các bản trên địa bàn toàn huyện.