Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Tăng cường công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán

T.Hợp - 10:05, 01/03/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn số 761 /BGDĐT-GDDT gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa
Tăng cường công tác đảm bảo duy trì sĩ số học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa

Theo Bộ GD&ĐT, sau dịp Tết Nguyên đán có hiện tượng học sinh bỏ học ở một số địa phương, đặc biệt là hiện tượng học sinh trong một số cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nghỉ học vì tảo hôn.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 404/BGDĐT-GDDT ngày 24/01/2024 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Bên cạnh đó,  tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về phòng, chống các hủ tục lạc hậu, đặc biệt là nạn tảo hôn dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học; chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục về hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong chương trình và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Đồng thời, các Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục tập trung tổ chức dạy học nghiêm túc, quản lý học sinh chặt chẽ và giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình, địa phương để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh bỏ học, đảm bảo duy trì sĩ số, ổn định dạy học.

Ngoài ra, các Sở GD&ĐT cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng để triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền được học tập của học sinh trong độ tuổi đến trường.