Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thái Nguyên: Hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tôn giáo

Thiên An - Mỹ Dung - 20:59, 18/05/2022

Ngày 18/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu người DTTS xã Mỹ Yên (Đại Từ) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Đại biểu người DTTS xã Mỹ Yên (Đại Từ) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tạo động lực để đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế, làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS , đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện, văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Tại Hội nghị, đại biểu người DTTS, đồng bào các tôn giáo đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh nhiều nội dung, như: Cần tiếp tục quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào DTTS; đầu tư nâng cấp, xây dựng nhà văn hóa, vì thực tế hiện nay sau khi sáp nhập thôn, xóm nhiều địa phương có nhà văn hóa chật hẹp, không đáp ứng nhu cầu hội họp của bà con; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp; nâng mức hỗ trợ cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, Công an viên thôn, xóm; tăng cường công tác tuyên truyền tại vùng DTTS. Một số đại biểu tôn giáo kiến nghị cần giải quyết nhu cầu về đất phục vụ sinh hoạt tôn giáo.

Những ý kiến góp ý, nguyện vọng của đồng bào DTTS và tôn giáo đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổng hợp để báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đề xuất các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin nhanh về kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Tin cùng chuyên mục
Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Thực hiện Chương trình MTQG 1719: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ (Bài 3)

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Chương trình MTQG 1719 đã mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, nhìn chung, tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được chỉ ra là do đây là chương trình mới, phạm vi thực hiện rộng, liên quan đến nhiều Bộ ngành, địa phương; việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn chưa thực sự đồng bộ, kịp thời...