Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thái Nguyên: Hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Trí Phương - 16:05, 27/06/2023

Ngày 27/6, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023. Hơn 200 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Người có uy tín, trưởng các đoàn thể của xóm và người dân ở các xóm vùng DTTS, miền núi tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Tại Hội nghị, các đại biểu được cán bộ Sở Tư pháp tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về các chuyên đề: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tình hình thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào DTTS được Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hàng năm. Hoạt động này còn giúp thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025.

Tin cùng chuyên mục
Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Chung sức xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai: Đối diện "rớt" chuẩn và "lỗi hẹn" về đích NTM (Bài 2)

Tuy đã có nhiều nỗ lực, song công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 được điều chỉnh theo hướng nâng cao nên các địa phương gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện. Do đời sống kinh tế-xã hội phát triển chưa thực sự bền vững, nhiều xã NTM trên địa bàn đang đứng trước nguy cơ “rớt chuẩn”các tiêu chí NTM và "lỗi hẹn" về tiến độ hoàn thành xây dựng NTM.