Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Minh Thu - Văn Hoa - 19:15, 23/05/2023

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 11 hội nghị trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật với 440 lượt đại biểu tham gia.

Báo cáo viên của Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế phổ biến nội dung Luật Dân chủ ở sở cho các học viên.
Báo cáo viên của Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế phổ biến nội dung Luật Dân chủ ở sở cho các học viên.

Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho 250 người; phát hành 250 Bản tin Dân tộc và Miền núi đến cán bộ cấp xã, thôn, bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung các văn bản liên quan thiết thực đến đời sống của đồng bào DTTS như: Luật Dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình Đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tại xã biên giới và xã thuộc vùng DTTS tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự....

Từ đầu năm 2023 đến nay, 11 hội nghị trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tổ chức, với 440 lượt đại biểu tham gia
Từ đầu năm 2023 đến nay, 11 hội nghị trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tổ chức, với 440 lượt đại biểu tham gia

Theo Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ đó, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Nhận thức được đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và là những hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ này tại cơ sở.