Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thanh Hóa: Vốn tín dụng chính sách “đỡ đầu” các doanh nghiệp, HTX miền núi phát triển sản phẩm OCOP

Quỳnh Trâm - 08:10, 23/04/2024

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã và đang tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp, HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP hiệu quả.

Vốn tín dụng chắp cánh cho các sản phẩm OCOP

Tính đến đầu tháng 3/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng, với 252 nghìn khách hàng còn dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách luôn gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương. 

Bám sát định hướng, mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP của các địa phương, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch, phối hợp rà soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng, ưu tiên các nguồn vốn từ chương trình hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm… để cho các chủ thể vay để xây dựng, phát triển, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các sản phẩm sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP thì sẽ được hỗ trợ kinh phí là 75 triệu đồng. Đây là số kinh phí để giúp các chủ thể hoàn thiện các công tác như: Nhãn mác, bao bì, tem, video quảng cáo…

Chỉ tính riêng trong năm 2023, các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã cho vay 213 khách hàng, doanh số cho vay đạt 18,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, đã góp phần phát triển được 113 sản phẩm OCOP mang thương hiệu của địa phương.

Minh chứng tại huyện miền núi Như Thanh, ông Lê Văn Tuyên, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Như Thanh cho hay: "Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện cấp kinh phí uỷ thác địa phương năm 2024, là 1 tỷ đồng để cho vay, chủ yếu tập trung vào cơ sở sản xuất kinh doanh, mô hình OCOP trên địa bàn, vừa qua, Ngân hàng đã giải ngân cho 10 hộ vay, bước đầu tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các cơ sở, góp phần mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư sản phẩm”.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang “chắp cánh” cho nhiều sản phẩm OCOP các huyện miền núi Thanh Hóa vươn xa. Từ đó, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân.

Vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển sản phẩm OCOP
Vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển sản phẩm OCOP

Là một trong những đơn vị đầu tiên của huyện Quan Hóa đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, năm 2020, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mường Ca Da, thành viên của Tổ Hợp tác bánh nhãn truyền thống Hồi Xuânđã có sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, là bánh nhãn Mường Ca Da.

 Có được sự hỗ trợ từ chính sách tín dụng của Nhà nước, doanh nghiệp có điều kiện chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, bao bì, tập trung quảng bá, giới thiệu sản phẩm, bánh nhãn Mường Ca Da đã tạo được uy tín và thương hiệu của mình. Hiện nay, bánh nhãn Mường Ca Da đã mở rộng thị trường tiêu thụ tới nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 66 hợp tác xã tham gia phát triển được gần 100 sản phẩm OCOP, chiếm 32% số lượng chủ thể tham gia chương trình. Để đạt được kết quả này, các cấp chính quyền địa phương đã chú trọng khuyến khích các hợp tác xã phát triển sản xuất, xây dựng được sản phẩm chủ lực làm cơ sở đăng ký phát triển theo chu trình OCOP.

Ông Lê Đình Tú, Giám đốc HTX dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn (huyện Triệu Sơn) cho biết: Việc đa dạng hóa sản phẩm theo thị hiếu người tiêu dùng phải gắn với đầu tư để hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm. Để khẳng định được thương hiệu, HTX đã đầu tư thêm máy hạ thủy phân, tách tạp chất mật ong, cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm. Sản phẩm mật ong bốn mùa hoa rừng nguyên chất và trà xanh sạch Bình Sơn, là hai sản phẩm mới HTX đang nghiên cứu sản xuất với chất lượng cao hơn. HTX xác định đây là hai sản phẩm chiến lược để phát triển của HTX, đáp ứng những tiêu chí khắt khe của các thị trường mới…

"Để xây dựng thành công sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, HTX rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, cùng với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.”, ông Tú nhìn nhận.

Sản phẩm mật ong Bình Sơn đạt sản phẩm OCOP 3 sao giúp người dân xã miền núi Bình Sơn thoát nghèo
Sản phẩm OCOP 3 mật ong Bình Sơn giúp người dân xã miền núi Bình Sơn thoát nghèo

Theo ông Lê Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật áp dụng quy trình sản xuất an toàn VietGAP, xây dựng, hình thành vùng sản xuất chè an toàn, liên kết sản xuất chế biến… 

"Bình Sơn là một xã miền núi khó khăn nhất huyện Triệu Sơn, nhưng giờ đây, xã Bình Sơn đã có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao như chè khô, trà xanh túi lọc, cà gai leo và mật ong. Hiện cây chè đang là cây trồng mũi nhọn, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở xã miền núi Bình Sơn", Phó Chủ tịch UBND xã Lê Xuân Linh cho hay.

Trách nhiệm đỡ đầu của chính quyền

Năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hoá phấn đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP trở lên. Bám sát mục tiêu này, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đang tiếp tục phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, rà soát các hộ vừa đủ điều kiện vay vốn ưu đãi vừa có mô hình phát triển sản phẩm OCOP để ưu tiên cho vay. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để Chương trình OCOP đạt hiệu quả cao, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các sản phẩm, sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP thì sẽ được hỗ trợ kinh phí là 75 triệu đồng. Đây là số kinh phí để giúp các chủ thể hoàn thiện các công tác như: Nhãn mác, bao bì, tem, video quảng cáo…

Bên cạnh đó, trong năm 5 qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn cho khoảng gần 10 nghìn lượt lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, đoàn thể các cấp, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất; hỗ trợ các chủ thể đưa sản phẩm OCOP tham gia các sự kiện tổ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Nhiều chính sách mô hình, đề án đã được triển khai giúp người dân phát triển kinh tế
Chính sách hỗ trợ được triển khai giúp HTX, người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả

Để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, ngoài sự năng động, sáng tạo của các chủ sản phẩm trong áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới, đa dạng sản phẩm, quảng bá, tìm kiếm thị trường, một yếu tố không thể thiếu đó là trách nhiệm “đỡ đầu” của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tạo cơ chế, chính sách, nguồn vốn.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cùng với việc phát huy tính năng động, sáng tạo của các chủ thể, HTX, cấp ủy chính, quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm “đỡ đầu” trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình OCOP bằng hành động, việc làm cụ thể, nhất là việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, huy động, lồng ghép các nguồn lực để tập trung cho phát triển sản phẩm OCOP và tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ chủ thể tham gia chu trình OCOP. 

Tin cùng chuyên mục
Các dân tộc huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững

Các dân tộc huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững

Sáng 12/6, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV, năm 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tu Mơ Rông và 150 đại biểu DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện.