Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Thông điệp mùa Xuân

Sỹ Hào - 13:45, 12/02/2021

Đất nước ta đã bước vào Xuân Tân Sửu 2021 với khí thế mới, vận hội mới. Đón Xuân này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng thêm tin tưởng sắt son về tương lai tươi sáng của dân tộc. Cơ đồ đất nước tiếp tục hành trình vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, với thông điệp rõ ràng mà sâu sắc: “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua”.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Như một lẽ tự nhiên, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng quang vinh – Ngày lịch sử đi vào trái tim của triệu triệu người con đất Việt. Và cũng là lẽ tự nhiên, khi sắc hoa đào, hoa mai nở thắm, tự trái tim mình, mỗi người dân Việt Nam đều chung tâm trạng: Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân đất nước.

Đón Xuân Tân Sửu 2021, mừng Đảng thêm tuổi mới, chúng ta càng thêm tự hào bởi chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như hiện nay. Cơ đồ vững chắc ấy đã được xây đắp qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của bao thế hệ cha ông. Và kể từ khi có Đảng, cơ đồ ấy được củng cố, phát triển, nâng lên tầm cao mới với một thế và lực mới, với những nền tảng mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trên tất cả các mặt trận. Sức mạnh tổng hợp toàn diện của Việt Nam đã được nâng lên trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần, sức mạnh ngoại giao, sức mạnh kinh tế đều được nâng lên, tạo ra cơ đồ mới cho đất nước phát triển.

Đặc biệt, sau 35 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” (*).

Những thành tựu sau 35 năm đổi mới tạo dựng vị thế mới của đất nước đã được đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Diễn ra trong bối cảnh thuận lợi có, khó khăn còn, Đại hội XIII - Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ (2015 – 2020 và 2020 – 2025), đã vạch ra phương hướng phát triển cho đất nước với tư duy mới, tầm nhìn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng sáng 25/1/2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng sáng 25/1/2021.

Trong đó, mục tiêu tổng quát là đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, Đảng ta xác định đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tầm nhìn này thể hiện khát vọng phát triển, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về một nước Việt Nam thịnh vượng.

Tầm nhìn này hoàn toàn có thể thực hiện bởi tại Đại hội XIII – Đại hội được tiến hành với niềm tin mới, với tư duy mới: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. (**)

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đưa đất nước ta bước vào giai đoạn chiến lược quan trọng, với những mục tiêu, khát vọng phát triển và vươn lên mạnh mẽ. Từ Đại hội sẽ tỏa ra một niềm tin lớn, một khí thế mới, quyết tâm mới, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân ta ở trong nước cũng như ngoài nước phấn khởi hơn, tin tưởng, đoàn kết và sáng tạo, cùng nhau ra sức xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; để đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong đợi.

Trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6,5%, cao hơn mức 6% Quốc hội giao. Đồng thời, Chính phủ đề ra 96 chỉ tiêu cụ thể cho các ngành, lĩnh vực làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phấn đấu thực hiện và là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.


Tin cùng chuyên mục
Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về vấn đề này, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.