Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm việc với tỉnh Hà Giang

Huy Toán - 18:50, 05/06/2020

Ngày 5/6, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Y Thông đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về tình hình thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 và Chương trình 135.

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Hà Giang
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với UBND tỉnh Hà Giang

Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang,  hiện nay toàn tỉnh có gần 157.000 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) với 75 vạn người. Trong đó, có 5 DTTS rất ít người gồm: Pà Thẻn, Lô Lô, Pố Y, Pu Péo, Cờ Lao. Hầu hết đồng bào DTTS sinh sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt… Thực hiện Quyết định 2086 về chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc rất ít người giai đoạn 2016 – 2025, tổng nguồn vốn Trung ương giao thực hiện năm 2019 - 2020 là trên 201,6 tỷ đồng.

Tỉnh Hà Giang đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của dự án. Hưởng lợi từ các chương trình, dự án, đồng bào DTTS đã được hỗ trợ mua giống, phân bón, vật tư sản xuất, trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng; học tiếng dân tộc, bảo tồn nghề truyền thống tiêu biểu… với kinh phí trên 73 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng 47 công trình, với kinh phí đầu tư trên 114 tỷ đồng. 

Về kết quả thực hiện Chương trình 135, trong năm 2020 Trung ương phân bổ cho Hà Giang trên 230 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được 21,7% kế hoạch, đầu xây dựng được 184 công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho trên 9.000 hộ; nhân rộng 27 mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cán bộ cơ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trần Đức Quý đề xuất UBDT và Trung ương nghiên cứu, ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển; ban hành quy định về chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Bố trí vốn, thẩm định nguồn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 khi  được Quốc hội thông qua.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đánh giá cao những nỗ lực của Hà Giang trong việc thực hiện công tác dân tộc. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân; nâng cấp cơ sở hạ tầng và đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Thứ trưởng Y Thông cũng lưu ý, trong thời gian tới tỉnh cần cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo trong xây dựng, triển khai các chính sách dân tộc tại địa phương. Nghiên cứu, khắc phục một số vấn đề hạn chế trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn. 

Tin cùng chuyên mục
Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Kiểm tra, giám sát giữa kỳ– Giải pháp quan trọng tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả Chương trình MTQG

Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã và đang đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Việc kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng trong việc đánh giá, phát huy những kết quả tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả các dự án, nội dung Chương trình.