Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Thừa Thiên Huế: Hơn 2.000 căn nhà được hỗ trợ xây dựng theo Chương trình MTQG 1719

Phạm Tiến - 14:45, 27/06/2023

Ở nội dung hỗ trợ nhà ở trong Dự án 1 Chương trình MTQG 1719, HDND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua Nghị Quyết định mức hỗ trợ nhà ở cho đối tượng được thụ hưởng theo Chương trình MTQG 1719.

Thừa Thiên- Huế, hơn 2000 căn nhà được hỗ trợ xây dựng theo quyết định 1719
Toàn tỉnh Thừa Thiên- Hếu có 46 xã miền núi ở 4 huyện, Thị xã có đồng bào DTTS sinh sống

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 46 xã miền núi thuộc 4 huyện, thị xã có đồng bào DTTS sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách đặc thù dành riêng cho vùng đồng bào DTTS, đời sống của đồng bào không ngừng được tăng lên. Cơ sở vật chất miền núi, vùng đồng bào DTTS ở Thừa Thiên Huế cũng không ngừng được cải thiện.

Chương trình MTQG 1719 với 14 Tiểu dự án, 36 nội dung thành phần, do 23 bộ, ngành tham gia quản lý và tổ chức triển khai thực hiện sẽ là động lực lớn để vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện. Xác định được điều đó, cả hệ thống chính trị, đồng bào DTTS và Nhân dân miền núi tại Thừa Thiên Huế đang đồng lòng ra sức thực hiện. Riêng tại nội dung hỗ trợ nhà ở trong Dự án 1, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua Nghị quyết định mức hỗ trợ ngân sách địa phương 20 triệu/1 căn nhà. Sự quyết tâm cao thể hiện qua Nghị quyết HĐND đã mở ra nhiều cơ hội cho đồng bào vùng khó có nhà 3 cứng.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2.019 hộ dân được thụ hưởng nội dụng hỗ trợ nhà ở trong Dự án 1 Chương trình MTQG 1719. Theo kết quả rà soát, phê duyệt của các địa phương, hiện huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà là những địa phương có nhiều hộ dân chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng thuộc đối tượng thụ hưởng.

Thừa Thiên- Huế, hơn 2000 căn nhà được hỗ trợ xây dựng theo quyết định 1719 1
Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 2.019 hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà theo quyết định 1719

Theo Quyết định số 04/2023/QĐ-QĐ-TTg ban hành Quyết định về mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 1 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Quyết định này cũng quy định phần ngân sách địa phương để thực hiện. Theo đó, ngân sách địa phương Hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng/hộ để xây dựng 1 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Trong quá trình thực hiện nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 với mức ngân sách địa phương hỗ trợ 20 triệu/nhà.

Xuất phát từ thực tiễn cần thiết và phù hợp với thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, để bảo đảm tương đồng với chính sách nhà ở của các chương trình, dự án khác thực hiện trong cùng phạm vi địa bàn. Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII 12/5, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG 1719 đã được HDND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua.

Thừa Thiên- Huế, hơn 2000 căn nhà được hỗ trợ xây dựng theo quyết định 1719 2
Nghị quyết HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế mở ra cơ hộ cho nhiều hộ đồng bào ở vùng khó có nhà ở 3 cứng để an cư

Theo đó, Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ ngân sách địa phương 20 triệu đồng/căn nhà. Như vậy, mỗi hộ trong danh sách được thụ hưởng hỗ trợ xây nhà thuộc Dự án 1 trong Chương trình MTQG 1719 sẽ được hỗ trợ tối thiểu 60 triệu đồng để xây nhà đảm bảo 3 cứng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng và 20 triệu đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ.

Trong bối cảnh giá vật liệu và tiền công thợ xây dựng tăng cao như hiện nay. HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua Nghị quyết hỗ trợ ngân sách địa phương thêm 20 triệu đồng sẽ tạo cơ hộ lớn hơn cho đồng bào ở vùng khó có nhà 3 cứng. Cùng với Nghị định số: 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP đã được ban hành, nội dung hỗ trợ nhà ở của Dự án 1 trong Chương trình MTQG ở Thừa Thiên Huế sẽ được triển khai thuận lợi. Rồi đây, 2.019 hộ thuộc diện thụ hưởng hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1 trong Chương trình MTQG 1719 sẽ sớm có nhà 3 cứng để an cư. 

Tin cùng chuyên mục
Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Hà Giang: 11.000 người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Ngọc Định (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn có 27 thôn trắng sóng và 155 thôn tương ứng với khoảng 11.000 hộ dân ở khu vực đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia.