Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thực hiện tốt chính sách dân tộc: Quyết tâm của các Đảng bộ tỉnh

Thanh Huyền - 21:42, 30/10/2020

Các địa phương trên cả nước đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh đã xác định mục tiêu, giải pháp chủ yếu đặt ra trong cả nhiệm kỳ, thể hiện niềm tin, khí thế mới trong nhiệm kỳ mới. Một trong những giải pháp được nhiều tỉnh đề ra là quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, chăm lo cho cuộc sống đồng bào các DTTS.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. (Ảnh tư liệu)
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. (Ảnh tư liệu)

Tỉnh Hà Giang hiện có trên 85 vạn dân, với 19 dân tộc cùng chung sống. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm gần 90% dân số. Trong từng giai đoạn, tùy từng điều kiện cụ thể, Tỉnh ủy Hà Giang đã kịp thời ban hành các nghị quyết về công tác dân tộc, thực hiện công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 26,73%. Đến nay, 100% các xã, phường thị trấn đã có đường ô tô đến trung tâm; 100% số thôn, bản có đường xe cơ giới đến trung tâm, 89% hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Mạng lưới và hạ tầng bưu chính viễn thông đã đến được trên 97% thôn bản, vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, Đảng bộ tỉnh Hà Giang cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách xã hội, chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững; huy động các nguồn lực góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khuyến học, khuyến tài, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau…

Tại tỉnh Thái Nguyên, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra (trong đó có 14/19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị, tỉnh Thái Nguyên quan tâm Chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS gắn với Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội...

Tại tỉnh Sơn La, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới cũng đặt ra một trong những giải pháp trọng tâm, là tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc, xây dựng con người phát triển toàn diện. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo. Tập trung triển khai thực hiện các đề án, Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi của Quốc hội và Chính phủ (Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ).

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Nghệ An mặc dù gặp nhiều khó khăn, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã không chỉ lo kinh tế mà lo cả chính sách xã hội, chính sách dân tộc, gia đình có công. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3% ở tỉnh có 1,2 triệu dân miền núi là một cố gắng rất lớn… Trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần nâng cao đời sống đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo hướng thiết thực, bền vững…

Có thể thấy, thành công của Đại hội Đảng bộ các tỉnh trong nhiệm kỳ mới, mở ra niềm tin và hy vọng, trong đó có kỳ vọng về sự đổi thay mới đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Tin cùng chuyên mục