Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tiếp tục nâng cao đời sống đồng bào các DTTS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoàng Nhị - 18:20, 22/11/2019

Ngày 22/11, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ III năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến dự có ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo tỉnh, cùng 250 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 31.722 đồng bào DTTS (chiếm 3% dân số của tỉnh) thuộc 28 DTTS như: Tày, Thái, Mường, Khmer, Hoa, Nùng, Mông, Dao… Những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng các chính sách hỗ trợ, phát triển vùng DTTS, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bố trí hơn 586 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế thiết yếu nhằm nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc... Nhờ đó, đến nay, 100% xã có đường lớn trải nhựa đến trung tâm xã; 99,75% hộ có điện sử dụng; 99,8% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% thôn, ấp có internet; 84% các xã có điểm bưu chính, viễn thông; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS bình quân giảm 4%/năm…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong công tác chăm lo cũng như thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2014 - 2019. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách dân tộc mà Đảng và Nhà nước đã đề ra; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lực vùng DTTS kết hợp với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu các DTTS lầm thứ II/2014
Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu các DTTS lầm thứ II/2014

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc; đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc; thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo; phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các DTTS…

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 37 cá nhân; có 3 tập thể và 12 cá nhân được trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết tâm thư và chương trình hành động của Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 30 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 - 2019.