Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc: Tập huấn kỹ năng tiếp xúc trong lĩnh vực truyền thông

Quỳnh Trâm - 16:52, 22/11/2019

Ngày 22/11/2019, tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình và nguyên tắc khi làm việc với báo chí và thực hành trả lời phỏng vấn” cho đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ UBDT Phạm Thúc Thủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ UBDT Phạm Thúc Thủy phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Khai mạc lớp tập huấn, ông Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ UBDT cho biết: UBDT là cơ quan thực hiện công tác dân tộc, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận và xử lý thông tin; nâng cao kỹ năng giao tiếp với báo chí là rất cần thiết và hữu ích đối với các cán bộ phụ trách thông tin tuyên truyền trực thuộc UBDT.

Tại khóa học, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo đã cung cấp cho lớp tập huấn về các chủ đề nghiệp vụ rất cơ bản như: quan hệ với báo chí, giao tiếp với báo chí và quản trị khủng hoảng về truyền thông. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của báo chí và truyền thông đại chúng, các nguyên tắc hoạt động của báo chí, một số kỹ năng báo chí cần thiết đối với người làm công tác thông tin truyền thông, xây dựng mối quan hệ với báo chí; quản lý rủi ro và kinh nghiệm xử lý tình huống khi xảy ra khủng hoảng và kỹ năng phát ngôn, khả năng ứng phó, trả lời phỏng vấn báo chí.

Các học viên tham gia lớp tập huấn
Các học viên tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, từ đó vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong việc tham mưu cho lãnh đạo cơ quan cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin báo chí và dư luận quan tâm.