Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới

Thanh Nguyên - 05:34, 24/11/2023

Việt Nam vừa trúng cử, trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027 với 121/171 phiếu hợp lệ. Phiếu của Việt Nam đứng cao nhất trong nhóm IV - khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Khung cảnh Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). (ảnh Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL)
Khung cảnh Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). (Ảnh: Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL)

Tại Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (Công ước Di sản Thế giới) được tổ chức tại Paris (Pháp), ngày 22/11, Việt Nam đã trúng cử, trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027 với 121/171 phiếu hợp lệ.

Với 121 phiếu hợp lệ, Việt Nam chiếm số phiếu cao nhất trong nhóm IV - khu vực châu Á Thái Bình Dương, đứng thứ 3 trong tổng số 9 nước được bầu ở 5 khu vực. Đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhận vai trò tại cơ quan điều hành then chốt nhất về văn hóa của Tổ chức UNESCO.

Việc Việt Nam trúng cử với số phiếu cao thể hiện uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của ta tại các thể chế đa phương toàn cầu, ghi nhận đóng góp thiết thực của ta trong quan hệ với UNESCO, trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở Việt Nam, trên thế giới.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2027, Việt Nam sẽ tham gia cùng lúc 5 cơ chế điều hành quan trọng hàng đầu của UNESCO bao gồm: Thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2021 - 2025, thành viên Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022 - 2026, thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) (ảnh Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL)
Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). (Ảnh: Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL)

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới, Việt Nam sẽ cùng 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách giám sát việc thực thi Công ước, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu, xem xét các tiêu chí để ghi danh các di sản thế giới mới nhằm gìn giữ, phát huy và trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ tương lai, đóng góp cho phát triển bền vững của thế giới.

Năm 1987, Việt Nam chính thức tham gia Công ước Di sản Thế giới UNESCO 1972.

Năm 2013, được sự tín nhiệm của các nước thành viên, Việt Nam lần đầu tiên tham gia với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2013 - 2017. Trong giai đoạn này, Việt Nam đã học hỏi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm của UNESCO, các cơ quan chuyên môn của UNESCO và các quốc gia thành viên; hình thành một đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý di sản văn hoá có đủ năng lực và kinh nghiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới của Việt Nam và quản lý tốt mô hình vừa bảo tồn di sản, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong vai trò là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027, Việt Nam mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản.