Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Yên Bái: Tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Văn Hoa - 10:30, 20/09/2023

Trong các ngày 18 - 20/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Dân vận, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 cho Người có uy tín huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ.

Ông Vàng A Rùa - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái thông tin tại Hội nghị
Ông Vàng A Rùa - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái thông tin tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 85 đại biểu là Người có uy tín trên địa bàn huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ. Ông Vàng A Rùa - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu Người có uy tín được báo cáo viên thông tin 6 chuyên đề. Chuyên đề 1, những vấn đề cơ bản về công tác dân vận; công tác dân vận vùng đồng bào DTTS hiện nay. Chuyên đề 2, phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo tinh thần Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giải pháp về xây dựng lực lượng cốt cán, Người có uy tín trong cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay.

Chuyên đề 3, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động Nhân dân tố giác tội phạm; phòng, chống tội phạm về ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền; âm mưu “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch. Chuyên đề 4, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; thực trạng và giải pháp phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Chuyên đề 5, Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 -  2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719); các chính sách đặc thù của tỉnh đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS; kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chuyên đề 6 về định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác dân tộc gia đoạn 2021 - 2030.

Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với Người có uy tín.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt, Hội nghị nhằm cung cấp, trang bị cho những Người có uy tín trong đồng bào DTTS có thêm thông tin, kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Người có uy tín, trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào DTTS phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Hội nghị được cụ thể từ Kế hoạch chi tiết số 77/KH-BDT ngày 28/6/2023 của Ban Dân tộc tỉnh về Thực hiện Dự án 10, Truyền thông, tuyên tuyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023; Quyết định số 180/QĐ-BDT ngày 25/8/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái, về việc Tổ chức Hội nghị Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

Tin cùng chuyên mục
Hiệu quả tuyên truyền vận động của Người có uy tín góp phần thay đổi bản làng

Hiệu quả tuyên truyền vận động của Người có uy tín góp phần thay đổi bản làng

Những năm qua, diện mạo nông thôn xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) có những đổi thay tích cực, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao. Những sự đổi thay đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Người có uy tín trong cộng đồng, trong đó ông Đinh Văn Lành, Người có uy tín thôn Vầy Ang, là một trong những điển hình tiêu biểu.