Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

An Giang thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

T.Hợp - 20:20, 13/12/2022

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.

An Giang thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
An Giang thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh minh họa

Chương trình nhằm triển khai các chính sách đảm bảo các nhu cầu xã hội cơ bản cho đồng bào DTTS về giảm nghèo, thu nhập, việc làm, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch y tế, giáo dục, thông tin; giúp đồng bào DTTS ý thức nỗ lực, phấn đấu trong lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo; làm thay đổi cơ bản diện mạo các địa phương miền núi, vùng đồng bào DTTS và thu hẹp khoảng cách phát triển KTXH giữa vùng đồng bào DTTS với các vùng khác của tỉnh…

Chương trình đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ đất ở cho 317 hộ, nhà ở cho 1.092 hộ dân; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 358 hộ dân. Bên cạnh đó, đầu tư, xây dựng 59 công trình, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi; giảm tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 vùng đồng bào DTTS và miền núi còn 3,5%/năm...

Chương trình được triển khai trên địa bàn các xã, ấp vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó, ưu tiên nguồn lực của chương trình đầu tư cho các địa bàn xã, ấp đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hộ gia đình, cá nhân người DTTS, người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, ấp đặc biệt khó khăn; các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn…

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, các sở, ban, ngành và địa phương sẽ triển khai thực hiện 10 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 573,56 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 383 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 38 tỷ đồng, vốn tín dụng chính sách khoảng 151 tỷ.

Một số dự án cụ thể, như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Để đảm bảo thực hiện chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện chương trình phải có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; đảm bảo công khai, dân chủ; không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng.

UBND tỉnh còn yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh phù hợp với từng địa phương. Quan tâm chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ dân trí; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các ngành chức năng thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các DTTS. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả…

Trước đó, HĐND tỉnh An Giang phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, như sau:

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là gần 48 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 43,453 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương là 4,345 tỷ đồng.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc là trên 102 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 92,842 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương là 9,284 tỷ đồng.

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là gần 22 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 19,761 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương là 1,976 tỷ đồng.

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là gần 8,2 tỷ đồng đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 7,427 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương là 743 triệu đồng.

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình là gần 3,7 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 3,334 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương là 334 triệu đồng./.


Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa công bố quy hoạch đô thị mới, tạo cực tăng trưởng phía Nam

Khánh Hòa công bố quy hoạch đô thị mới, tạo cực tăng trưởng phía Nam

Sáng 2/3, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thêm động lực mới, sức lan tòa trong thu hút đầu tư, phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ; góp phần sớm đưa Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc Trung ương.