Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật sự sáng tạo trong xây dựng CNXH ở Việt Nam

PV - 15:06, 06/08/2021

Ông Kenny Coyle, Ủy viên Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Anh cho rằng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lý giải cho những thành công của Việt Nam và nêu bật sức sống của một nước Việt Nam hiện đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật sự đổi mới, sáng tạo trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, theo đó Đảng Cộng sản Việt Nam không những đã tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, mà còn vận dụng thành công vào thực tiễn xã hội Việt Nam và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Đó là nhận định của ông Kenny Coyle, Ủy viên Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Anh trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên tại London.

Ông Kenny Coyle cho rằng bài viết đã lý giải cho những thành công của Việt Nam và nêu bật sức sống của một nước Việt Nam hiện đại. Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam không đi theo cách tiếp cận giáo điều đối với chủ nghĩa Mác-Lenin, cũng như không bị tác động bởi những hệ tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội có thể khiến Việt Nam rơi vào bẫy thuộc địa mới. Ông nhấn mạnh quá trình Đổi mới với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam tránh được tình trạng trì trệ và vạch ra con đường đổi mới, sáng tạo trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ủy viên Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Anh bày tỏ ấn tượng với những thành tựu của Việt Nam trong việc nâng cao đời sống của người dân kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới năm 1986. Ông Kenny Coyle đã đến Việt Nam ít nhất 6 lần trong khoảng thời gian từ năm 2000-2019 và tận mắt chứng kiến quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của đất nước. Ông khẳng định vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa một đất nước nhỏ bé bị thực dân, đế quốc áp bức, bị tàn phá trong chiến tranh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bước vào một thời kỳ ổn định và thịnh vượng.

Ông Coyle cũng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho những người cộng sản Anh. Tất cả những ai quan tâm tới việc tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác-Lenin, các giai đoạn quá độ của chủ nghĩa xã hội và các cơ hội đổi mới chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới đều cần nghiên cứu những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tin cùng chuyên mục
Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về vấn đề này, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.