Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc Thừa Thiên Huế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới vùng DTTS

Minh Thu - 11:25, 02/06/2023

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn.

Báo cáo viên của Ban Dân tộc triển khai nội dung Luật Dân chủ ở cơ sở đến đại biểu dự hội nghị
Báo cáo viên của Ban Dân tộc triển khai nội dung Luật Dân chủ ở cơ sở đến đại biểu dự hội nghị

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh như Kế hoạch số 04/KH-BDT ngày 10/01/2023 về công tác phổ biến pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 09/KH-BDT ngày 30/01/2023 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 10/2/2023 thực hiện nội dung 1 và 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín; Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS năm 2023...

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới 440 lượt đại biểu tham gia; tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho 250 người; phát hành Bản tin Dân tộc và Miền núi (250 quyển/quý). Đối tượng tham gia tuyên truyền, tập huấn bao gồm cán bộ cấp xã, thôn/bản, Người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào DTTS.

Đại biểu huyện A Lưới tham dự tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức
Đại biểu huyện A Lưới tham dự tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các văn bản liên quan thiết thực đến đời sống của đồng bào DTTS, như: Luật Dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bình Đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình; Chương trình MTQG 1719, Công tác vận động phát triển kinh tế - xã hội góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại các xã biên giới và xã thuộc vùng đồng bào DTTS; Công tác vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tại xã biên giới và xã thuộc vùng DTTS tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự nơi sinh sống... Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, đưa ra các luận cứ phản bác các luận điệu sai trái nhằm chống phá Đảng và Nhà nước của các thế thù địch.

Theo Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đối người dân khu vực biên giới và vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. Góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác uyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được ban hành. Đồng thời, đổi mới về nội dung, đa dạng hóa hình thức uyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Bắc Giang: Phê duyệt mức hỗ trợ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản phê duyệt mức hỗ trợ đất ở, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán. Đây là nội dung thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).