Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn Dự án 8 Chương trình MTQG 1719

Minh Thu - 11:45, 31/05/2023

Thực hiện Dự án 8, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 -2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 2 lớp tập huấn phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng (thuộc Dự án 8, Chương trình MTQG 1719) cho 100 đại biểu là cán bộ cấp thôn trên địa bàn các xã thuộc huyện A Lưới.

Báo cáo viên của Ban Dân tộc truyền đạt kiến thức đến các học viên tại lớp tập huấn.
Báo cáo viên của Ban Dân tộc truyền đạt kiến thức đến các học viên tại lớp tập huấn

Tại các lớp tập huấn, các báo cáo viên là lãnh đạo Ban, lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã phổ biến, hướng dẫn đến học viên các kỹ năng, kiến thức nhằm phát triển năng lực thúc đẩy bình đẳng giới.

Các học viên đến từ các thôn trên địa bàn xã A lưới hào hứng với nội dung được phổ biến.
Các học viên đến từ các thôn trên địa bàn xã A lưới hào hứng với nội dung được phổ biến

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, các lớp tập huấn nhằm giúp học viên được trang bị thêm nhiều thông tin bổ ích, kiến thức, kỹ năng về thực hiện lồng ghép giới theo ngành, lĩnh vực và từng vị trí công tác. Từ đó, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của học viên trong tham mưu, triển khai các chính sách liên quan đến bình đẳng giới, góp phần vào kết quả thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Đồng thời, trang bị những kỹ năng cần thiết để đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới cơ sở triển khai hiệu quả các hoạt động tại địa phương, phát huy tốt vai trò của nữ giới, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Tổ chức phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho học sinh

Đắk Lắk: Tổ chức phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho học sinh

Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-UBND, ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới tại các trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) nội trú trung học cơ sở (THCS).