Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hỗ trợ gần 10 ngàn con gà giống tạo sinh kế thoát nghèo

PV - 14:35, 25/04/2023

Thông qua chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, sáng 25/4, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao gà giống nhằm phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững cho các hộ khó khăn trên địa bàn.

 Trao gà giống cho hộ nghèo ở xã Thủy Thanh
Trao gà giống cho hộ nghèo ở xã Thủy Thanh

Theo đó, có 9.750 con gà giống và thức ăn được trao cho 65 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng) trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Ngoài gà giống, các hộ còn được trang bị kiến thức về chăn nuôi gà thả vườn, an toàn sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm… nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập.

Bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho hay, sau khi ổn định đầu vào, những hộ hưởng lợi sẽ được hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số công ty, doanh nghiệp thu mua thịt gà thương phẩm để giải quyết đầu ra. Qua đó, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, tạo điều kiện phấn đấu thoát nghèo.

Hương Thủy là một trong những địa phương trên toàn tỉnh được đánh giá cao về công tác giảm nghèo bền vững thông qua triển khai lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Giai đoạn 2016 - 2020, Hương Thủy giảm được 573 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 4,5% năm 2016 giảm còn 2,11% vào năm 2020. Riêng năm 2022, với 167 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Hương Thủy chỉ còn 1,22%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập từ chính sách hỗ trợ người lao động DTTS

Sóc Trăng: Tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập từ chính sách hỗ trợ người lao động DTTS

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS miền núi là một trong những nội dung thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719)". Xác định vai trò quan trọng của nội dung này, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp để đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.