Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa trong chợ phiên truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số

T.Hợp - 10:05, 04/11/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 3049/QÐ-BVHTTDL về tổ chức lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số. Theo đó, vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa trong chợ phiên truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết.
Bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa trong chợ phiên truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết.

Với mục đích thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua Chợ phiên đặc trưng truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm đưa ra phương pháp bảo tồn có hiệu quả dưới tác động của nền kinh tế thị trường.

Đồng thời tăng cường, quảng bá, phát huy truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhằm phát triển kinh tế, xã hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tổ chức lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lớp tập huấn về bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong chợ phiên của đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra với sự tham gia của 76 học viên, trong đó có 63 người là nghệ nhân, trưởng thôn, bản, Người có uy tín, đại diện hộ sản xuất kinh doanh là người dân tộc thiểu số thuộc huyện Vân Hồ (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước); 13 người khác là cán bộ cấp xã (cán bộ phòng, ban thuộc UBND các xã thuộc huyện Vân Hồ.

Bảo tồn nét đẹp văn hóa chợ phiên vùng cao
Bảo tồn nét đẹp văn hóa chợ phiên vùng cao

Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua Chợ phiên đặc trưng truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, học viên sẽ có phương pháp bảo tồn hiệu quả giá trị văn hóa này trong đời sống.

Bên cạnh đó, lớp học sẽ góp phần tăng cường, quảng bá, phát huy truyền thống nét đẹp văn hóa độc đáo mang đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Qua đó cũng động viên, khích lệ các nghệ nhân sáng tạo những sản phẩm thủ công phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và phát triển kinh tế, xã hội.

Các báo cáo viên sẽ thực hiện 4 chuyên đề về: Thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chợ phiên đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trước thách thức của kinh tế thị trường; Tổ chức không gian chợ phiên phù hợp phong tục, tập quán vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tái hiện mô hình chợ phiên của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Với phương pháp gợi mở, lấy ý kiến, đề xuất, giải pháp, phương pháp ghi chép theo dạng hồi cố, phương pháp quan sát tham dự, xây dựng mô hình bảo tồn trong đời sốngthực tiễn và phát huy trong cộng đồng. Ban Tổ chức cũng tiến hành quay phim, chụp ảnh tư liệu, in đĩa DVD nhằm lưu trữ, cấp phát, tuyên truyền về nội dung bảo tồn của Chợ phiên cho người dân trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La...

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.