Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc, chúc Tết tại tỉnh Sơn La

Thanh Huyền - 13:09, 15/01/2022

Ngày 15/1/2022, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG).

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Sơn La, có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm 2021, tỉnh Sơn La cũng như các địa phương khác trong cả nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp khó lường, tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi sản xuất kinh doanh. Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,19%, cao hơn 2,29 điểm % so với kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120,2% dự toán Trung ương giao; GRDP bình quân đạt 45,2 triệu đồng/người/năm (tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020).

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2021, tỉnh đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 31/8/2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16, trong đó các chỉ tiêu cơ bản phù hợp và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, như: Phấn đấu thu nhập bình quân của người DTTS trên địa bàn tỉnh tăng 2 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo từ 4 - 5%/năm; hết năm 2025 có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo; mỗi năm giảm 4 - 5% hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; 44% số xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025, giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận về kiện toàn Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố. UBND tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn 12/12 Phòng Dân tộc cấp huyện, thành phố và rà soát, kiện toàn biên chế đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La

Về triển khai thực hiện Chương trình MTQG, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình; chủ động chuẩn bị rà soát xây dựng dự thảo kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 của Chương trình. Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai, trình HĐND tỉnh quy định ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG...

Năm 2022, tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn Trung ương giao, triển khai đúng chính sách, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường công tác tuyên truyền Chương trình MTQG đến vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương và giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát và ban hành kế hoạch Trung hạn, kế hoạch triển khai năm 2022 của Chương trình, tổ chức giao lập, phê duyệt và triển khai các dự án, tiểu dự án theo quy định.Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn triển khai các dự án và các tiểu dự án trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La kiến nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm hỗ trợ tỉnh tháo gỡ một số vấn đề khó khăn liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG, như: Chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình MTQG; phê duyệt bổ sung dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; tháo gỡ vướng mắc trong triển khai chính sách đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bố trí nguồn vốn ODA thực hiện Chương trình MTQG; hướng dẫn cụ thể việc phân bổ phần vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc mừng, chia vui với những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La trong điều kiện nhiều khó khăn tác động. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng, tỉnh Sơn La đã có những cách làm quyết liệt, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc

Để thực hiện tốt Chương trình MTQG trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Sơn La cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoàn thiện hệ thống pháp lí, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với Trung ương, phối hợp giữa các sở, ban, ngành cần tăng cường để đảm bảo mục tiêu, tiến độ của Chương trình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tỉnh Sơn La rà soát kỹ các hướng dẫn, đảm bảo theo tinh thần phân cấp tối đa, nhưng thủ tục cần nhanh gọn, không rườm rà. Năm 2022 tỉnh cần tập trung lựa chọn những công việc có tính khả thi. Tập trung ưu tiên cho các công trình thuộc chính sách giai đoạn trước đang làm dở dang; giải quyết những vấn đề khó khăn, bức thiết nhất ở vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và lãnh đạo tỉnh Sơn La thăm, chúc Tết trường PTDTNT tỉnh Sơn La
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh và lãnh đạo tỉnh Sơn La thăm, chúc Tết trường PTDTNT tỉnh Sơn La

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị, tỉnh Sơn La quan tâm kiện toàn bộ máy cơ quan công tác dân tộc các cấp; đào tạo nguồn nhân lực người DTTS; quan tâm đến những dân tộc rất ít người, có khó khăn đặc thù; khơi dậy, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Về những kiến nghị của tỉnh Sơn La, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải đáp và cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và khẳng định, tỉnh sẽ chủ động vào cuộc, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG và những chính sách dân tộc khác, vì sự phát triển vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc của Trường PTDTNT tỉnh Sơn La
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc của Trường PTDTNT tỉnh Sơn La

*Nhân dịp Năm mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã thăm hỏi, chúc Tết đồng bào các DTTS tỉnh Sơn La. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã trao tặng 15 suất quà cho 15 tập thể, bao gồm hiện vật và 3,5 triệu đồng tiền mặt/suất; 150 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách DTTS, Người có uy tín, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 300.000 đồng/suất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường PTDTNT tỉnh Sơn La
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường PTDTNT tỉnh Sơn La

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Sơn La.

Trường PTDTNT tỉnh Sơn La tiền thân là Trường Thiếu nhi dân tộc, được thành lập năm 1964. Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã phát triển lớn mạnh về mọi mặt, là địa chỉ tin cậy, cái nôi đào tạo nguồn nhân lực DTTS. Nhà trường hiện có 18 lớp, 580 học sinh. 100% học sinh của trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 99% học sinh của trường là người DTTS.

Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học của nhà trường; 1 suất quà cho tập thể nhà trường; 10 phần quà cho các học sinh tiêu biểu, xuất sắc. Tỉnh Sơn La trao tặng nhà trường 100 máy tính thông minh. Công ty Chấn Hưng - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng nhà trường 5.000 khẩu trang y tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ niềm vui mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của nhà trường trong những năm qua. Đồng thời, động viên các thầy cô giáo và các em học sinh xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhân dịp đến thăm, làm việc, chúc Tết tại tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP. Sơn La).