Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Bồi dưỡng kỹ năng cho 150 Người có uy tín vùng đồng bào DTTS

PV - 15:34, 23/03/2023

Trong 2 ngày 23 - 24/3, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho 150 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS 2 huyện: Trùng Khánh, Thạch An.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng
Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Nội dung tập huấn: Các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; công tác hòa giải ở cơ sở và một số chính sách, pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo; tham quan thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Hà Quảng.

Qua tập huấn, cung cấp thông tin, trang bị cho Người có uy tín nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức cơ bản và nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Từ đó, làm cơ sở trong công tác vận động quần chúng tại địa phương, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở cơ sở; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bài trừ những hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong thực hiện chế độ, chính sách với Người có uy tín

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong thực hiện chế độ, chính sách với Người có uy tín

Những năm qua, đánh giá cao về vai trò, sức ảnh hưởng của những Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đội ngũ này, qua đó, Người có uy tín ngày càng phát huy tốt vai trò trên các mặt công tác ở cơ sở. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế xung quanh vấn đề này.