Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cao Bằng: Lồng ghép thực hiện thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trong các hoạt động giảm nghèo

Vân Khánh - 15:55, 23/11/2022

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan, lồng ghép nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với kế hoạch thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng lồng ghép nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với kế hoạch thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh. (Trong ảnh: Hộ nghèo ở xóm Bản Moỏng, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc được vay vốn ưu đãi để chăn nuôi)
Cao Bằng lồng ghép nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với kế hoạch thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh. (Trong ảnh: Hộ nghèo ở xóm Bản Moỏng, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc được vay vốn ưu đãi để chăn nuôi)

Cụ thể, tại Kế hoạch số 2685/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo ký ngày 18/10/2022 về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” đến năm 2025 trên địa bàn, tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng quanh năm, với các chỉ tiêu: Sản lượng lương thực hằng năm trên 290 nghìn tấn; lương thực bình quân trên 539 kg/người/năm.

Đồng thời tăng mức tiêu thụ rau, củ, quả trung bình đầu người lên 400g/ngày. Giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới hai tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi toàn tỉnh xuống dưới 25%; Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 2 tuổi xuống dưới 5%; Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (–2.500 gam) xuống dưới 8%.

Trong Kế hoạch, tỉnh Cao Bằng cũng đặt mục tiêu phát triển hệ thống lương thực thực phẩm bền vững: 100% hộ tham gia chương trình được tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất. Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập: Các hộ tham gia chương trình có tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng thu nhập 10%. Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phat triển nông thôn.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch; chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng các kế hoạch, đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe Nhân dân phù hợp với điều kiện của tỉnh, ưu tiên phát triển y tế tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Kế hoạch thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp báo cáo theo quy định…

Ngày 5/8/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 2980/QĐ-BNN-KTHT hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, Chương trình dự tính được thực hiện tại các xã khu vực II, III vùng đồng bào DTTS và miền núi, quy định tại Quyết định số 861/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; huyện nghèo và các xã còn lại đạt tiêu chí nông thôn mới thấp dưới 10 tiêu chí.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

Vừa qua, tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và tỉnh Đồng Nai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, trao hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang. Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển (UBDT) và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai.