Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cao Bằng: Triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

PV - 10:52, 04/01/2023

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (gọi tắt là dự án).

Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng
Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng

Việc triển khai Dự án 8 hướng đến thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với  phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em trên toàn tỉnh. Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và giới thiệu sâu rộng về Dự án 8 đến các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, từng bước thay đổi nhận thức, thúc đẩy lồng ghép giới trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nguồn lực thực hiện dự án phối hợp với thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn xã hội hóa; bảo đảm triển khai dự án hiệu quả, thực chất, tiết kiệm, đúng tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế địa phương

Triển khai Dự án 8 nhằm nâng cao nhận thức, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng. Cung cấp kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Đối tượng thụ hưởng của dự án làphụ nữ và trẻ em tại các xã, xóm đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người DTTS trong các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Địa bàn triển khai dự án tại các xóm đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III, II, I theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 và các quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có), xã an toàn khu, xã biên giới. Cụ thể, 28 xóm thuộc 14 xã khu vực I, 19 xóm thuộc 6 xã khu vực II, 949 xóm thuộc 126 xã khu vực III, trong đó có 118 xóm biên giới thuộc 40 xã biên giới, 130 xóm thuộc 26 xã an toàn khu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp phòng, chống tảo hôn hiệu quả ở khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp phòng, chống tảo hôn hiệu quả ở khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS

Trong thời gian triển khai Dự án 8, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Thành lập 125 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi của trẻ em, nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động; tổ chức 306 cuộc đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn/bản; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị; 42 cuộc tập huấn hướng dẫn về giám sát và đánh giá về bình đẳng giới cho cán bộ xã, thôn; 33 cuộc tập huấn về lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã; 115 cuộc tập huấn về lồng ghép giới cho cán bộ thôn, xóm; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về hành động giới, lồng ghép giới trong các tổ, nhóm, câu lạc bộ về truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, địa chỉ tin cậy động đồng, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi...

Dự án 8 tập trung vào thực hiện các nội dung hoạt động về đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Dự án 8 cấp tỉnh, UBND tỉnh phân công Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện. Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Dự án. Kinh phí thực hiện dự án cấp tỉnh được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội để triển khai nhiệm vụ được giao trong Dự án 8.

Đồng bào dân tộc Lô Lô thêu trang phục truyền thống
Đồng bào dân tộc Lô Lô thêu trang phục truyền thống

Đối với các huyện, kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp để triển khai nhiệm vụ trong Dự án 8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dự án 8 theo kế hoạch.

UBND các huyện phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện Dự án 8 tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách hằng năm gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nguồn ngân sách được phân bổ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp giám sát quá trình triển khai thực hiện Dự án 8, bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất củaphụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển KT-XH của cộng đồng; trang bị kiến thức bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo và Người có uy tín trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Tết trồng cây, nghĩ về công tác quản lý, bảo vệ rừng

Tết trồng cây, nghĩ về công tác quản lý, bảo vệ rừng

Những ngày đầu xuân Giáp Thìn, các địa phương trên cả nước đã náo nức ra quân, phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Đó chính là một thông điệp đầy ý nghĩa của người đứng đầu Chính phủ trước mùa xuân mới.