Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Đắk Lắk: Cấp 15 bộ chiêng, 77 bộ trang phục truyền thống cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ

Lê Hường - 06:42, 21/05/2024

Ngày 20/5, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại cho biết, đơn vị vừa tổ chức bàn giao chiêng và trang phục truyền thống cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ tại các thôn, buôn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Bàn giao chiêng cho Đội văn nghệ truyền thống huyện Ea H’leo
Bàn giao chiêng cho Đội văn nghệ truyền thống huyện Ea H’leo

Theo đó, trong 3 ngày 15 - 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao 15 bộ chiêng và 77 bộ trang phục truyền thống cho 16 câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống ở các huyện Krông Búk, Ea Kar, Krông Ana, Krông Bông, Krông Năng, Krông Pắk, Ea H’leo, Lắk, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ và Tp. Buôn Ma Thuột. Trong 15 bộ chiêng có 13 bộ chiêng Knah của dân tộc Ê Đê, 1 bộ chiêng của dân tộc Mnông và 1 bộ chiêng của dân tộc Mường.

Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống này từ nguồn kinh phí của Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc giá phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025.

Các nghệ nhân diễu tấu bằng bộ chiêng mới
Các nghệ nhân diễu tấu bằng bộ chiêng mới

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại chia sẻ: Trước khi bàn giao chiêng cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ truyền thống, Sở mời các nghệ nhân chỉnh chiêng thẩm âm chuẩn. Việc cấp chiêng và trang phục truyền thống không chỉ khích lệ, động viên tinh thần, mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm và duy trì tập luyện, tham gia sinh hoạt văn hóa cồng chiêng của các nghệ nhân, các đội chiêng, đội văn nghệ ở thôn, buôn đồng bào DTTS. Đồng thời, góp phần bảo tồn di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.