Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Dân vận khéo để xây dựng nông thôn mới

Hoàng Quý - 23:32, 19/12/2019

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Yên Bái luôn xác định dân vận là một trong những giải pháp trọng yếu để quy tụ người dân, hình thành nền tảng sức mạnh làm nên thành công cho Chương trình.

Cán bộ cùng Nhân dân Yên Bái chung sức xây dựng NTM
Cán bộ cùng Nhân dân Yên Bái chung sức xây dựng NTM

Từ việc xác định đặc thù của địa phương, Yên Bái đã đặt trọng tâm cho công tác dân vận là vận động Nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Xây dựng mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh tập trung vào các giống cây, con chủ lực của địa phương gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa và bảo vệ môi trường.

Để tạo hiệu quả thiết thực cho phong trào, Yên Bái đã phát động các phong trào thi đua và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân thông qua nhiều mô hình cụ thể, như: “Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái chung sức xây dựng NTM”, “Thanh niên Yên Bái lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Các mô hình, phong trào triển khai trên cơ sở quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế từ thôn, bản đến xã, huyện với mục tiêu tạo hiệu quả thiết thực nhất, đáp ứng được sự kết hợp hài hòa ba lợi ích: Tập thể, cộng đồng và người dân.

Tiêu biểu như ở xã Cảm Ân, huyện Yên Bình với xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, còn nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện phong trào “Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái chung sức xây dựng NTM”, xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM.

Trong 8 năm xây dựng NTM, ngoài nguồn vốn bố trí đầu tư trực tiếp xây dựng NTM, xã Cảm Ân huy động được 205 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó, Nhân dân đóng góp trên 108 tỷ đồng; hiến hơn 4 nghìn m2 đất; trên 4 nghìn ngày công xây dựng đường bê tông liên thôn, giao thông nội đồng, các công trình phúc lợi và xây dựng các hạng mục công trình phục vụ dân sinh...

Ông Hoàng Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Cảm Ân cho biết, cùng với việc huy động người dân đóng góp để xây dựng NTM, xã còn xây dựng 3 vùng kinh tế, nhằm phát huy sức mạnh vốn có của mỗi vùng. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 33,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 11,3%.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh phong trào dân vận đã góp phần thúc đẩy xây dựng NTM ở Yên Bái. Qua đó, phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của người dân, quy tụ và thu hút sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh đã có 57/157 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM (chiếm 36,3% tổng số xã trên toàn tỉnh).

Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp, hiệu quả hơn; kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức theo hướng quy mô lớn hơn, dần thích nghi với cơ chế thị trường. Diện mạo nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đã đổi thay mạnh mẽ. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại. Môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ở Quảng Nam còn tương đối chậm. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo để có hướng chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.