Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Google, Facebook... phải kê khai, nộp thuế trước 30/4

Hoàng Quý - 11:05, 29/04/2022

Các nhà cung cấp mạng xã hội nước ngoài như: Google, Facebook, TikTok, Netflix… sẽ phải thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế quý I/2022 chậm nhất vào ngày 30/4 năm nay.

Các nhà cung cấp nước ngoài sẽ phải thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế quý 1/2022
Các nhà cung cấp nước ngoài sẽ phải thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế quý 1/2022

Nếu sau ngày 30/4/2022, các nhà cung cấp nước ngoài vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, thì sẽ bị cơ quan thuế lập danh sách và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế Việt Nam và các kênh thông tin truyền thông khác.

Các nhà cung cấp nước ngoài có thể kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin: https://etaxvn.gdt.gov.vn dù không hiện diện tại Việt Nam, khi mới đây Tổng cục Thuế đã ra mắt Cổng thông tin điện tử riêng dành cho họ.

Đây là thông báo của Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế vừa được gửi tới các nhà cung cấp nước ngoài trong ngày 28/4.

Theo quy định, các nhà cung cấp nước ngoài sẽ nộp thuế mỗi quý 1 lần với thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu có. Sau đó, họ có thể kiểm tra lại hồ sơ khai thuế và số tiền thuế đã nộp.

Ngoài ra, nhà cung cấp nước ngoài có thể chọn nộp thuế trực tiếp qua Cổng thông tin hoặc nộp thuế qua nhà thầu, tức là doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, hàng hóa của các nhà cung cấp.

Đến thời điểm này, Cục Thuế doanh nghiệp lớn đã tiếp nhận, cấp mã số thuế cho một số nhà cung cấp nước ngoài để nộp thuế, tuy nhiên vẫn còn một số nhà cung cấp nước ngoài vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ này.