Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hà Giang: Thêm 16 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Nguyệt Anh - 20:26, 01/11/2022

Trong đợt phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) cho 628 nghệ nhân có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Hà Giang có 1 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 15 “Nghệ nhân ưu tú”.

Ông Sìn Văn Phong, dân tộc Pà Thẻn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình là nghệ nhân đầu tiên của Hà Giang được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.
Ông Sìn Văn Phong (ngoài cùng bên phải) dân tộc Pà Thẻn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình là nghệ nhân đầu tiên của Hà Giang được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”. (Trong ảnh: Nghệ nhân Sìn Văn Phong đang thực hành bài cúng trong Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn)

Theo đó, 1 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” là ông Sìn Văn Phong, dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình được phong tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

14 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú” ở các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, gồm:

Ông Sùng Nhìa Sử, xã Sủng Là, ông Vàng Nhìa Mua, xã Vần Chải (huyện Đồng Văn); ông Mùng A Tặng, xã Đông Minh; ông Phàn Chẩn Bình, xã Tùng Vài, ông Nguyễn Minh Thông, thị trấn Tam Sơn (huyện Quản Bạ); ông Lộc Đức Tài, xã Thuận Hòa, ông Trương Văn Páo, thị trấn Vị Xuyên, ông Nguyễn Thanh Cao, xã Phương Tiến, ông Triệu Chòi Vạn, xã Thượng Sơn, ông Trần Tiến Túc và ông Mua Mí Nam, xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên); ông Đỗ Trung Huyền, xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang); ông Lò Phụ Lụa, xã Tiên Nguyên (huyện Quang Bình); ông Giàng Seo Vư, xã Nậm Dịch (huyện Hoàng Su Phì). Vị Xuyên là địa phương có nhiều nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNƯT nhiều nhất, với 5 nghệ nhân ở các loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

1 nghệ nhân được truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” là: bà Nguyễn Thị Công, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang.

Tính đến nay, toàn tỉnh Hà Giang có 1 “Nghệ nhân nhân dân”; 33 “Nghệ nhân ưu tú” được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước. Đây là, những nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.