Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Huyện Cư M’gar (Đắk Lắk): Gặp mặt, cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Lê Hường - 16:22, 12/01/2023

Ngày 12/1/2023, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Gặp mặt, cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023. Ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành của huyện và 93 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar phát biểu tại Hội nghị
Ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar phát biểu tại Hội nghị

Huyện Cư M’gar có 17 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 15 xã 2 thị trấn thuộc khu vực I vùng đồng bào DTTS. Toàn huyện có 171 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 71 buôn đồng bào DTTS tại chỗ. Trên địa bàn huyện hiện có 4 buôn, thôn đặc biệt khó khăn. Huyện hội tụ 24 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 46,95% dân số toàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 5,13%, cận nghèo 7,67%, trong đó hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 68,75% tổng số hộ nghèo toàn huyện.

Người có uy tín trên địa bàn huyện Cư M’gar tham dự Hội nghị
Người có uy tín trên địa bàn huyện Cư M’gar tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đinh Công Thể - Trưởng phòng Dân tộc huyện Cư M’gar chia sẻ: Trong năm qua, Người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò to lớn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên các lĩnh vực. Xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường. Giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, bài trừ những hủ tục, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới, nông thôn mới.

Đại biểu Người có uy tín phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đại biểu Người có uy tín phát biểu tham luận tại Hội nghị

Để phát huy vai trò của Người có uy tín, Phòng Dân tộc huyện đã tích cực, chủ động cung cấp tài liệu, văn bản về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông báo tình tình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại địa phương và phổ biến chính sách dân tộc mới ban hành. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm tạo điều kiện để Người có uy tín phát huy tốt vai trò, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS nói riêng, sự nghiệp phát triển của huyện nói chung.

Theo báo cáo, huyện Cư M’gar hiện có 93 Người có uy tín. Trong năm 2022, huyện đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín; tổ chức 1 đoàn 29 Người có uy tín đi học tập, chia sẻ kinh nghiệm ngoài tỉnh; chọn 3 Người có uy tín tham gia học tập kinh nghiệm do Ban Dân tộc tổ chức; tiếp đón đoàn Người có uy tín huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tham quan, học tập kinh nghiệm tại huyện; viếng 3 Người có uy tín qua đời; thăm 3 Người có uy tín ốm đau.

Phó Chủ tịch UBND huyện Y Wem Hwing tặng Giấy khen cho 15 Người có uy tín tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND huyện Y Wem Hwing tặng Giấy khen cho 15 Người có uy tín tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Y Wem Hwing - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar đánh giá: Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, điều hành tích cực của UBND huyện, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tình hình an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan; văn hóa, giáo dục được chú trọng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng lên.

Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đội ngũ Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong cộng đồng, đáp ứng kỳ vọng, tin tưởng của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Người có uy tín là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Công tác dân tộc và chính sách dân tộc được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tham dự Hội nghị, một số Người có uy tín trên địa bàn huyện phát biểu tham luận về công tác vận động quần chúng Nhân dân; phát huy vai trò Người có uy tín trong việc tuyên truyền vận động Nhân dân bảo tồn và giữ gìn bản sắc dân tộc; tuyên truyền vận động cồng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Tại Hội nghị, UBND huyện Cư M’gar đã tặng Giấy khen cho 15 Người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Cư M’gar cũng đã tặng quà cho 93 Người có uy tín của huyện.