Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum): Chỉ đạo kiểm tra xác minh và xử lý nội dung Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh

Ngọc Chí - 21:45, 22/12/2023

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh: "Đăk Hà (Kon Tum): Hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”, ngày 22/12, Huyện ủy Đăk Hà đã có Công văn số 1776 yêu cầu UBND huyện Đăk Hà kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung Báo Dân tộc và Phát triển phản ánh.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển về vụ việc hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê” tại xã Ngọk Wang. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập mà Báo nêu. Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 26/12/2023.

Người dân xã Ngọk Wang cho rằng là “bê” chứ không phải bò cái sinh sản
Người dân xã Ngọk Wang cho rằng đây là “bê”, chứ không phải bò cái sinh sản

Theo nguồn tin của phóng viên, hiện Công an huyện Đăk Hà đã vào cuộc xác minh việc triển khai Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Ngọk Wang.

Trước đó, Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh: Đăk Hà (Kon Tum): Hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch của Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản) thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trên địa bàn xã Ngọk Wang có 108 hộ được thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Mỗi hỗ được hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản có trọng lượng từ 1,4 - 1,5 tạ, trị giá 16,5 triệu đồng/con, với tổng kinh phí thực hiện Dự án là 1,7 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, khi nhận thì người dân đều cho rằng là “bê”, chứ không phải bò cái sinh sản. Việc này không chỉ không nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, mà còn gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn xã Ngọk Wang.