Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Kết quả từ những mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ở Chi Lăng

Văn Hoa - Thúy Hồng - 08:17, 01/08/2023

Với vai trò là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-225 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền; thành lập và ra mắt các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng Vy Thị Thu Trang
Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng Vy Thị Thu Trang

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Bà Vy Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng  cho biết: Ngay sau khi được giao vốn, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã  xây dựng và ban hành Kế hoạch số 63/KH-BTV, ngày 12/9/2022 về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã ban hành 32 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan; trong đó có 9 kế hoạch, 12 công văn, 3 thông báo, 8 báo cáo; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các xã vùng 3, thôn đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện các nội dung của Dự án 8 đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ.

Huyện Chi Lăng đang tích cực nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới…
Huyện Chi Lăng đang tích cực nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới…

Gần đây nhất, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Chi Lăng cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2025 tới 60 người, là lãnh đạo UBND và Chủ tịch hội LHPN 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Bằng Hữu cho biết: Tại các buổi tập huấn, chúng tôi đã được thông tin cụ thể hơn về các nội dung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới…

Cán bộ Hội LHPN huyện Chi Lăng chia sẻ vấn đề bình đẳng giới cho phụ nữ vùng DTTS và miền núi
Cán bộ Hội LHPN huyện Chi Lăng chia sẻ vấn đề bình đẳng giới cho phụ nữ vùng DTTS và miền núi

Xây dựng những mô hình điểm

Đặc biệt, thực hiện nội dung số 1 của Dự án 8 về tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em: Huyện đã thành lập và ra mắt 34 tổ truyền thông cộng đồng tại các xã: Vân An, Chiến Thắng, Thượng Cường, Bắc Thủy và Vân Thủy...; Tổ chức 10 lớp tập huấn cho 278 thành viên tổ truyền thông cộng đồng. Tổ chức 01 Hội thi với chủ đề “xây dựng mái ấm bình yên cho phụ nữ và trẻ em” cấp huyện; 2 cuộc giao lưu dưới hình thức sân khấu hóa chia sẻ kinh nghiệm chủ đề “Phát huy vai trò của nữ cao tuổi, nữ thanh niên trong xóa bỏ định kiến giới Tại huyện và cụm xã Chiến Thắng, có 210 người tham dự.

Bên cạnh đó, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Chi Lăng còn xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, các làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Hội đã hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS: Tổ chức được 7 lớp tập huấn kiến thức kinh doanh thương mại điện tử; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ tại huyện và các xã: Bắc Thủy, Vân An, Vân Thủy, Lâm Sơn, Bằng Hữu, Hữu Kiên. Thành lập 1 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại xã Liên Sơn nhằm hỗ trợ kịp thời phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại xã Lâm Sơn
Ra mắt Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại xã Lâm Sơn

Đảm bảo tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế- xã hội tại cộng đồng thông qua mô hình Câu lạc bộ (CLB)  “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Hội đã hỗ trợ, thành lập, ra mắt 9 CLB “thủ lĩnh của sự thay đổi” tại 7 trường học của các xã: Lâm Sơn, Bằng Hữu, Bắc Thủy, Hữu Kiên, Liên Sơn, Chiến Thắng và 2 CLB cộng đồng tại xã Bằng Hữu, xã Chiến Thắng. Tổ chức được 5 lớp tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên.

Bà Vy Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và chính quyền địa phương, Hội Phụ nữ huyện đã tập trung nâng cao nhận thức, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”; đẩy mạnh truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ, trẻ em. Hỗ trợ các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ. Tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, lựa chọn nội dung đối thoại phù hợp, thiết thực, giải quyết được những vấn đề đang đặt ra, vấn đề bức xúc, khó khăn của phụ nữ trong xã hoặc cụm thôn, bản...

Tin cùng chuyên mục
Giải bài toán nước sạch nông thôn ở Quảng Ninh: Chính quyền vào cuộc (Bài 2)

Giải bài toán nước sạch nông thôn ở Quảng Ninh: Chính quyền vào cuộc (Bài 2)

Từ nhiều nguyên nhân dẫn dẫn việc đầu tư nhiều công trình nước nhưng không có nước sử dụng, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án “Cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025” với nhiều phương án, giải pháp, cách tổ chức quản lý, vận hành, khai thác công trình nước cụ thể nhằm giải bài toán nước sạch nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là người dân ở khu vực miền núi nông thôn, vùng đồng bào DTTS đang thiếu nước.