Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Kon Tum: Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ DTTS có đất ở, đất sản xuất

Mỹ Hạnh - Minh Thu - 11:09, 04/05/2022

Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum do ông U Minh Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có chuyến đi thực tế, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ DTTS có đất ở, đất sản xuất trên địa bàn hai huyện Tu Mơ Rông và Đăk Tô.

Đoàn kiểm tra thực tế tại một số hộ dân xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
Đoàn kiểm tra thực tế tại một số hộ dân xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế một số hộ tại một số thôn, làng và làm việc tại 4 xã: Đăk Na, Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông); Pô Kô, Tân Cảnh (huyện Đăk Tô). Qua kiểm tra, trao đổi trực tiếp với một số hộ DTTS tại thôn, làng và báo cáo của các địa phương, Đoàn công tác đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu, như: Công tác rà soát, xác định danh sách, số hộ DTTS không có đất ở, đất sản xuất của một số địa phương chưa chính xác, chưa sát thực tế...

Đoàn công tác đã đề nghị các địa phương tăng cường trong công tác tuyên truyền, phổ biến chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2022 và chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 là 100% tỷ lệ hộ DTTS có đất ở, đất sản xuất. Tổ chức rà soát lại số liệu, danh sách các hộ đồng bào DTTS không có đất ở, không có đất sản xuất.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng thông tin, trao đổi một số nội dung thực hiện các dự án có liên quan đến thực hiện nội dung đất ở, đất sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2031, giai đoạn I (2021 - 2025) theo Quyết định số1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.