Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Kon Tum: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng truyền thông về hôn nhân, dân số và gia đình

Ngọc Chí - 18:34, 08/11/2023

Trong 2 ngày 8 - 9/11, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân, dân số và gia đình.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 33 học viên là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp đến từ 11 xã trên địa bàn huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy. Trong 2 ngày, các học viên được nghiên cứu các chính sách về hôn nhân, dân số, gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; trách nhiệm của tuyên truyền viên cơ sở và giới thiệu một số hoạt động truyền thông tại thôn, làng.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng và người dân vùng đồng bào DTTS trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ… nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là địa bàn vùng đồng bào DTTS có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS trong nhận thức về hậu quả, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.