Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kon Tum: Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS huyện Sa Thầy

PV - 14:43, 22/09/2022

Ngày 22/9, huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS lần thứ I năm 2022.

Đoàn nghệ nhân thị trấn Sa Thầy tham gia thi chỉnh chiêng. (Ảnh: Trần Huyền)
Đoàn nghệ nhân thị trấn Sa Thầy tham gia thi chỉnh chiêng. (Ảnh: Trần Huyền)

Tham gia Hội thi có 11 đoàn với gần 400 cán bộ, nghệ nhân đến từ 11 xã, thị trấn. Trong thời gian 1 ngày, các đội thi tham gia thi chỉnh âm cồng chiêng và trình diễn dưới dạng một chương trình nghệ thuật liên hoàn, gồm các tiết mục trình diễn dân ca, dân vũ, diễn tấu các bài cồng chiêng truyền thống gắn với múa xoang, chiêu và tái hiện một đoạn nghi lễ, lễ hội truyền thống tiêu biểu.

Phần thi tái hiện nghi lễ mừng lúa mới. (Ảnh: Trần Huyền)
Phần thi tái hiện nghi lễ mừng lúa mới. (Ảnh: Trần Huyền)

Đến nay, nhờ được quan tâm hỗ trợ, 100% các thôn, làng người DTTS tại chỗ trên địa bàn huyện Sa Thầy đã có cồng, chiêng; 36 thôn, làng người DTTS tại chỗ có đội cồng chiêng, múa xoang, phục vụ các hoạt động lễ hội của cộng đồng, gia đình, tham gia liên hoan cồng chiêng, múa xoang do các cấp tổ chức và sẵn sàng phục vụ du khách khi du lịch cộng đồng phát triển.