Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Kon Tum: Hơn 80% thành viên là phụ nữ DTTS tham gia các HTX do phụ nữ quản lý

Ngọc Chí - 19:15, 08/08/2023

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Kon Tum đã thành lập được 138 mô hình kinh tế tập thể, HTX, với hơn 2.000 thành viên tham gia, trong đó có hơn 80% thành viên là phụ nữ DTTS.

Kon Tum: Hơn 80% thành viên tham gia Hợp tác xã do phụ nữ quản lý là người DTTS
Các thành viên HTX Dục Nông, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi chuẩn bị nguyên liệu làm sản phẩm thịt heo gác bếp

Trên cơ sở Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 3/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, về vai trò của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình và kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012.

Đồng thời, tổ chức 11 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi sự kinh doanh cho các mô hình phát triển kinh tế tập thể, hướng dẫn xây dựng thương hiệu, đăng ký sản phẩm đạt các tiêu chuẩn theo quy định, hỗ trợ tham gia sàn giao dịch điện tử, kết nối đầu ra cho sản phẩm cho 654 chị là cán bộ Hội các cấp, phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 138 mô hình kinh tế tập thể, HTX, với hơn 2.000 thành viên tham gia, với nguồn huy động hỗ trợ gần 7 tỷ đồng, trong đó có hơn 80% thành viên tham gia mô hình là phụ nữ DTTS. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh phối hợp hỗ trợ máy móc, trang thiết bị và xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm (trang Website, nhãn mắc, mẫu mã báo bì, truy xuất nguồn ngốc) cho 8 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng cho 2 HTX. Các HTX được Hội hỗ trợ thành lập do phụ nữ quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hiện nay bước đầu đi vào hoạt động.

Khi tham gia HTX thành viên là phụ nữ DTTS được hướng dẫn cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Khi tham gia HTX thành viên là phụ nữ DTTS được hướng dẫn cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Việc triển khai Đề án và thành lập các mô hình phát triển kinh tế tập thể, HTX của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ bước đầu đã tác động đến thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” không trông chờ, ỷ lại của các thành viên trong lao động, sản xuất. Đồng thời, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của thành viên từ việc bàn bạc, tự quyết định nội dung và giám sát hoạt động của mô hình. 

Một số mô hình kinh tế tập thể, HTX đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên là phụ nữ DTTS; tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên để trao đổi kinh nghiệm và hợp tác, hỗ trợ liên kết phát triển sản xuất… để thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.