Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Lang Chánh (Thanh Hóa): Tập trung "lấp đầy vùng trũng" pháp luật

Quỳnh Trâm - 18:28, 02/10/2023

Lang Chánh là huyện miền núi biên giới của tỉnh Thanh Hóa với dân số khoảng hơn 52.600 người. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm gần 90%, sinh sống ở 78 thôn, bản, khu phố thuộc 10 xã, thị trấn. Trong nhiều năm qua, để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, huyện Lang Chánh rất chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến với đồng bào DTTS, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tuyên truyền gắn với thực hiện Chương trình MTQG

Những năm gần đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), huyện Lang Chánh đang tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho Nhân dân ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền PBGDPL cho Nhân dân ở các thôn, bản đặc luôn được huyện Lang Chánh quan tâm chú trọng
Công tác tuyên truyền PBGDPL cho Nhân dân ở các thôn, bản đặc luôn được huyện Lang Chánh quan tâm chú trọng

Việc tuyên truyền pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng. Để nhân cao hiệu quả tuyên truyền, địa phương còn chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có kỹ năng nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật và biết tiếng đồng bào DTTS.

Huyện cũng đã kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), với 100% thành viên có trình độ chuyên môn về luật; các tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở, cũng là những người có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong thôn, bản và cộng đồng dân cư.

Hiện toàn huyện có 78 tổ hòa giải, với 512 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các tổ công tác hòa giải đã tổ chức hòa giải thành công được 93/95 vụ. Việc hòa giải thành công ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội,  kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội; giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và Nhân dân...qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bà Lê Thị Thiết, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lang Chánh, cho biết: Lang Chánh là một huyện miền núi cao, điều kiện môi trường sống và đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nên việc hiểu biết kiến thức pháp luật của người dân còn rất nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều thiệt thòi trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, cũng như vô tình vi phạm pháp luật.

Năm 2023, tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn huyện Lang Chánh giai đoạn 2022-2026”, huyện Lang Chánh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức. Trong đó, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện trong việc nêu cao tinh thần tận tâm, trách nhiệm bám bản tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con các thôn bản khó khăn, có nhiều cơ hội tiếp cận các nội dung tuyên truyền PBGDPL,  góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế- xã hội.

Các hội nghị tuyên truyền PBGDPL được tổ chức tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân huyện Lang Chánh
Các hội nghị tuyên truyền PBGDPL được tổ chức tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân huyện Lang Chánh

Lấp đầy "vùng trũng" pháp luật

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền PBGDPL và khả năng tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý, là một mục tiêu của Tiểu dự án 1, Dự án 10 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719. Theo đó, từ nguồn kinh phí của Chương trình này, huyện Lang Chánh đã và đang triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của các tầng lớp Nhân dân ở các địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Lang Chánh đã phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị cấp huyện tổ chức 16 hội nghị, với 1.284 đại biểu tham dự; tại cấp xã tổ chức 13 hội nghị, với 1.985 đại biểu tham dự về các nội dung như: Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; Triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ NN&PTNT quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản... giúp các đơn vị, cán bộ lâm nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn nắm rõ các quy định. Qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hướng dẫn triển khai, áp dụng vào thực tiễn tại địa phương.

Người dân ký cam kết chấp hành tốt các quy định về pháp luật
Người dân ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật

Ngoài ra, trong tháng 8 vừa qua, UBND huyện Lang Chánh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các ban ngành chức năng tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho đồng bào các thôn, bản đặc biệt khó khăn huyện Lang Chánh năm 2023. Đã có gần 300 đại biểu thuộc các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn gồm: Tam Văn, Tân Phúc, Giao Thiện, Lâm Phú, Đồng Lương, Yên Thắng, Yên Khương, thị trấn Lang Chánh tham dự hội nghị.

Thông qua, các hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác tuyên truyền cho cán bộ thôn, bản, người dân huyện Lang Chánh về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, đoàn kết tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương.

Từ các hoạt động tuyên truyền PBGDP, các hành vi vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giảm đáng kể, nhiều hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ, an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không phát sinh "điểm nóng", đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.