Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Năm 2020: Gần 115 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi

Phương Linh - 19:51, 23/01/2021

Trong năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2020.

Theo đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Tính đến 31/12/2020, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt 10.167 tỷ đồng, tăng 1.753 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 20,8%.

Thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 114 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có trên 12 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 73 ngàn lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút trên 75 ngàn lao động; giúp cho trên 400 lượt HSSV được vay vốn học tập; cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 52 ngàn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...Trong năm 2020, Chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội lần thứ 6 liên tiếp được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất hệ thống.

Năm 2021, NHCSXH TP. Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp; Phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; duy trì 100% Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%, duy trì 12 đơn vị không có nợ quá hạn và phấn đấu tăng từ 6 đến 8 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn.

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.