Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

PV - 15:06, 28/03/2023

Đó là một trong những nội dung trọng tâm triển khai chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên năm 2023.

Người có uy tín tại Phú Yên luôn phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền
Người có uy tín tại Phú Yên luôn phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền

Hai đơn vị thống nhất phối hợp triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc giúp đồng bào các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tập hợp đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh thông qua các hình thức như tuyên truyền miệng, các cuộc họp thôn, sinh hoạt ở khu dân cư…

Hai đơn vị cũng phối hợp vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…; giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc. Phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, buôn, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, cán bộ mặt trận cơ sở và các tổ hòa giải ở cơ sở để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đồng bào DTTS, giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, tạo điểm nóng liên quan đến yếu tố dân tộc ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Ninh Thuận: Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín

Ninh Thuận: Phát huy hiệu quả vai trò Người có uy tín

Toàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 124 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm vừa qua, Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền địa phương và người dân, góp phần quan trọng và các hoạt động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.