Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phú Yên: Tổ chức 12 Hội nghị tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

T.Nhân - 05:50, 22/04/2024

Nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động phối hợp với UBND các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đặc biệt khó khăn trên địa bàn 3 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân của tỉnh, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Các Hội nghị tuyên truyền phòng chống TH&HNCHT được Ban Dân tộc Phú Yên tổ chức thu hút nhiều người tham gia
Các Hội nghị tuyên truyền phòng chống TH&HNCHT được Ban Dân tộc Phú Yên tổ chức thu hút nhiều người tham gia

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Ban Dân tộc đã tổ chức 12 Hội nghị tập huấn, truyền thông, tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi cho hơn 900 đại biểu là đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, Hội đoàn thể xã, cán bộ phụ trách về công tác dân tộc, cán bộ tư pháp, cán bộ Đài truyền thanh – Dân số – Kế hoạch hóa gia đình – Trẻ em; Ban công tác mặt trận của xã, thôn (buôn), cộng tác viên dân số thôn (buôn), người có uy tín; phụ nữ; thanh niên; đại diện một số người dân của các gia đình có nguy cơ cao sẽ xảy ra nạn TH&HNCHT của các thôn (buôn) trong xã.

Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho cán bộ cơ sở và bà con nhân dân trong công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, góp phần chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS và miền núi, nhất là nhóm các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 hạn chế thấp nhất tình trạng tảo hôn và chấm dứt hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh.

Tại các Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên thông tin về thực trạng, nguyên nhân TH&HNCHT; một số mô hình hiệu quả trong tuyên truyền giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT; một số chính sách dân tộc liên quan; Một số quy định của pháp luật về kết hôn; kết hôn trái pháp luật và xử lý vi phạm.

Theo kế hoạch năm 2024, Ban Dân tộc sẽ phối hợp tổ chức đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các ngày hội, hội thi, chương trình giao lưu văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào các DTTS gắn với tuyên truyền giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT; xây dựng các pa-nô tuyên truyền tại vùng đồng bào DTTS và miền núi để tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả trong cán bộ và Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng TH&HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Dự án 9 Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: “Vùng trũng” về thu nhập (Bài 1)

Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: “Vùng trũng” về thu nhập (Bài 1)

Là một cuộc điều tra mẫu, việc khảo sát mức sống dân cư được thực hiện nhằm thu thập thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả khảo sát mức sống dân cư cho thấy, nhiều chỉ số về kinh tế - xã hội ở vùng DTTS vẫn cần tiếp tục được cải thiện từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước.