Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Phước Sơn (Quảng Nam): Bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín

PV - 09:38, 29/03/2023

Trong 2 ngày 28 - 29/3, tại huyện Phước Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Phước Sơn. Ảnh: THANH THẢO
Bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Phước Sơn. Ảnh: THANH THẢO

Các đại biểu là Người có uy tín ở Phước Sơn được truyền đạt các chuyên đề: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng miền núi Quảng Nam; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn; phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giai đoạn 2023 - 2027, Phước Sơn có 54 vị là Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.