Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Quan tâm đến đội ngũ Người có uy tín bằng những việc làm thiết thực

Nhóm PV (T/h) - 15:35, 02/05/2024

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ Người có uy tín tại cơ sở, bên cạnh thực hiện đầy đủ các chính sách cho Người có uy tín theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương còn có những cách làm sáng tạo để kịp thời động viên, chăm lo cho đội ngũ Người có uy tín. Từ đó, tạo điều kiện tốt nhất để họ góp sức xây dựng bản làng...

Ông Võ Phiên (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, trò chuyện với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi
Ông Võ Phiên (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, trò chuyện với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Nam- Lắng nghe Người có uy tín nói

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách cho Người có uy tín, trong những năm qua, các cấp chính quyền ở Quảng Nam thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với Người có uy tín để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Người có uy tín. Mục đích là cùng nhau bàn bạc, thống nhất nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân ở vùng đồng bào DTTS một cách hiệu quả nhất.

Theo ông A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam, tại cuộc đối thoại, nhiều nội dung được đội ngũ Người có uy tín chia sẻ, gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh như vấn đề quan tâm bảo tồn làng nghề truyền thống; vấn đề đầu tư phát triển kinh tế cho người dân vùng đồng bào DTTS; các vấn đề liên quan đến đất sản xuất; các cơ chế về bảo vệ phát triển rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng; phát triển giao thông nông thôn; bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; …

Sau khi lắng nghe ý kiến, cũng như một số trăn trở của đội ngũ Người có uy tín, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp hết sức thiết thực của đội ngũ Người có uy tín. Trên cơ sở đó, giúp cho tỉnh nắm bắt tình hình ở cơ sở, có những giải pháp phù hợp để giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai các chính sách.

Trà Vinh- Hỗ trợ thẻ BHYT cho Người có uy tín

Hiện nay 100% xã, phường của tỉnh Trà Vinh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vì vậy nhiều Người có uy tín thuộc danh sách được phê duyệt của UBND tỉnh không còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trước thực tế đó, Ban Dân tộc tỉnh cùng các ngành chức năng đã tham mưu cho UBND tỉnh có tờ trình gửi HĐND xem xét cấp thẻ bảo hiểm cho Người có uy tín.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho Người có uy tín từ năm 2023 đến 2025. Cụ thể, tỉnh Trà Vinh sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS; áp dụng cho những Người có uy tín trong danh sách được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế và không thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 207 người, chính sách này sẽ tiếp tục thực hiện đến hết năm 2025 theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Việc ban hành chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với Người có uy tín nói riêng, đồng bào DTTS nói chung. Qua đó, kịp thời động viên Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào DTTS tại địa phương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sự quan tâm động viên kịp thời về mặt tinh thần, vật chất của Trung ương, của các địa phương đã giúp Người có uy tín thêm tin tưởng vào sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với mình, từ đó họ tiếp tục ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương

Hà Nội - Hỗ trợ hằng tháng cho Người có uy tín

Hiện nay, Hà Nội có 119 Người có uy tín. Đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng đồng bào DTTS. Những năm qua, Hà Nội luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách dành cho Người có uy tín.

Đặc biệt, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, trong đó nội dung quy định chính sách hỗ trợ hằng tháng cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố. (Mức chi bằng 50% mức lương cơ sở/người/tháng).

Theo đó, đến hết tháng 11 năm 2023, UBND các huyện vùng DTTS đã chi hỗ trợ cho 129 Người có uy tín với kinh phí là 1,163 tỷ đồng. Từ tháng 12/2023, đã tiến hành chi trả cho 119 Người có uy tín giai đoạn 2023 – 2028 với kinh phí là 107,1 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ hàng tháng thể hiện sự quan tâm của Thành phố, kịp thời động viên Người có uy tín phát huy tốt hơn trách nhiệm và vai trò của mình tại địa phương.

Lào Cai: Vận dụng linh hoạt chính sách dành cho Người có uy tín

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện các chính sách cho Người có uy tín. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì địa phương cũng linh hoạt ban hành và áp dụng một số chính sách riêng nhằm động viên kịp thời đối với Người có uy tín.

Cụ thể, bên cạnh việc tổ chức gặp mặt hằng năm theo quy định, tỉnh Lào Cai mỗi năm còn tổ chức thêm các hội nghị gặp mặt chuyên đề đối với Người có uy tín từng dân tộc, như năm 2021, đã tổ chức gặp mặt Người có uy tín dân tộc Dao; năm 2022, tổ chức gặp mặt Người có uy tín dân tộc Mông, Phù Lá…; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Người có uy tín ở các xã biên giới nhằm nâng cao kiến thức và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới.

Đặc biệt ở huyện Bát Xát, đối với việc cung cấp thông tin cho Người có uy tín, bên cạnh việc tổ chức hội nghị cung cấp thông tin theo quy định, hằng tháng Phòng Dân tộc huyện đều soạn thảo, ban hành văn bản định hướng, cung cấp thông tin để Người uy tín có tài liệu, nội dung tuyên truyền sát với định hướng tuyên truyền chung của huyện theo từng tháng, từng quý. Đây là cách làm mới ở huyện Bát Xát đang được các huyện khác tham khảo thực hiện. 

Tin cùng chuyên mục
Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định hiện có nhiều già làng, Người có uy tín đã và đang làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở. Họ được xem là những người “cầm cân, nảy mực”, giúp hoá giải những mâu thuẫn trong thôn làng, dòng tộc, được bà con tin tưởng.