Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các huyện miền núi lần thứ XX năm 2023

T.Nhân - 16:07, 17/03/2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023.

Ngày hội là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam
Ngày hội là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam

Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023, với chủ đề “Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam”, dự kiến diễn ra từ ngày 11 - 13/8, tại huyện Phước Sơn, có sự tham gia của 9 huyện miền núi: Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Tây Giang, Tiên Phước và Phước Sơn.

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội gồm: Hội thi văn hóa - nghệ thuật; thi đấu các môn thể thao quần chúng, thể thao quân sự, thể thao Công an nhân dân; hoạt động du lịch. Ngày hội được tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày hội cũng là dịp giới thiệu, quảng bá đến bạn bè trong và ngoài nước về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển; góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho ngày hội, UBND huyện Phước Sơn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp, cải tạo các hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp tại các điểm tổ chức hoạt động trong khuôn khổ ngày hội. Đồng thời đề nghị Sở VH-TT&DL hỗ trợ công tác chuyên môn trên tất cả lĩnh vực để ngày hội diễn ra thành công.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là UBND huyện Phước Sơn (đơn vị đăng cai) tăng cường công tác truyền thông cho ngày hội. Huyện Phước Sơn cần đưa ra phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các hoạt động; khẩn trương gửi báo cáo hỗ trợ kinh phí để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tin cùng chuyên mục
Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Phố đi bộ - mô hình hấp dẫn du khách (Bài 1)

Đánh thức tiềm năng du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi: Phố đi bộ - mô hình hấp dẫn du khách (Bài 1)

Để phát triển du lịch, thời gian qua nhiều địa phương chú trọng phát triển mô hình phố đi bộ ban đêm với nhiều hoạt động văn hóa, dịch vụ phong phú và đa dạng, tạo ra không gian giao lưu văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên mỗi địa phương cần có cách làm sáng tạo, xây dựng được những sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng để tạo dấu ấn riêng biệt, thực sự cuốn hút du khách, trở thành động lực để thúc đẩy du lịch. Trong đó, phát triển du lịch đêm ở vùng DTTS và miền núi là hướng đi mới cần nghiên cứu khai thác và nhân rộng.