Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quảng Nam: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

T.Nhân-H.Trường - 06:49, 28/12/2023

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tổ chức ngày 27/12, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Nam cho hay: Giai đoạn 2021 - 2023, tổng nguồn vốn Quảng Nam huy động thực hiện chương trình NTM hơn 12.456 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước các cấp hơn 4.373 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 7.152 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp và hợp tác xã gần 78,5 tỷ đồng; vốn Nhân dân đóng góp quy ra giá trị xấp xỉ 852,5 tỷ đồng. Xét theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022 - 2025, thì hiện nay bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh là 16,42 tiêu chí, tăng 2,63 tiêu chí so với năm 2022.

Trong tổng số 193 xã thực hiện chương trình, đến thời điểm này, Quảng Nam đã có 123 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 63,73%) và phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ có 130 xã đạt chuẩn (chiếm 67,3%).

Đến nay cả tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu là Đại Hiệp (Đại Lộc). Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ có thêm ít nhất 5 xã NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM nâng cao lên 20 xã và có thêm 1 xã NTM kiểu mẫu…

Mục tiêu Quảng Nam đặt ra là phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có ít nhất 154/193 xã đạt chuẩn NTM, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 8 - 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao là Phú Ninh và Duy Xuyên…

Nhờ ngồn vốn từ Chương trình MTQG XD NTM, nhiều địa phương tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu của người dân
Nhờ ngồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhiều địa phương tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu của người dân

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, các xã nằm trong diện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2024 - 2025 hầu hết là xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của nhóm xã này chỉ đạt khoảng 30 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, để đạt chuẩn NTM thì yêu cầu đặt ra cho các địa phương này là thu nhập bình quân đầu người phải tăng lên 48 triệu đồng/năm. Như vậy, mỗi năm phải tăng bình quân 9 triệu đồng/người là vấn đề rất khó thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn cho rằng: Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024 - 2025, các cấp, ngành cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân. Yêu cầu các ngành, địa phương cần xây dựng bài bản lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng NTM phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu.

Toàn tỉnh tập trung rà soát, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, đưa các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động về nông thôn để tạo việc làm ổn định, lâu dài cho người lao động. Đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp để thực hiện giảm nhanh tỷ lệ lao động trong nông nghiệp.

Đối với các địa phương miền núi, theo ông Tuấn, ngoài thực hiện tiêu chí NTM thì tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm đến, để tích lũy dần tiêu chí có điều kiện phấn đấu đạt chuẩn NTM sau năm 2025.

Đặc biệt, chỉ đạo giải ngân có hiệu quả nguồn vốn đã được giao, không để nộp trả về ngân sách cấp trên. Trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch năm 2024 đã bao gồm các công trình năm 2025 để có cơ sở lập thủ tục đầu tư, thi công và thanh toán nợ ngay đầu năm kế hoạch 2025…


Tin cùng chuyên mục
Tín chỉ Carbon - Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Tín chỉ Carbon - Xu hướng sản xuất xanh tiềm năng mang lại nguồn thu lớn ở Nghệ An

Không chỉ rừng, mà lúa cũng đã và đang được Nghệ An hoàn thiện thủ tục để hưởng lợi từ tín chỉ Carbon. Trong một thời gian không xa, từ diện tích rừng nằm trong Top lớn nhất của cả nước sẽ mang về nguồn thu “triệu đô” cho những tập thể, cá nhân tham gia, bảo vệ rừng ở xứ Nghệ. Rồi, hàng ngàn ha lúa, cũng mang về khoản thu từ bán tín chỉ Carbon - một nguồn thu mà những “hai lúa” chưa từng biết đến.