Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Quảng Ngãi: Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG

Lý Chánh - Minh Thu - 14:51, 28/03/2023

Tại Tp. Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam, Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức khai giảng lớp Tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG).

Lớp Tập huấn dành cho cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện
Lớp Tập huấn dành cho cán bộ, công chức cấp tỉnh và cấp huyện

Trong thời gian 6 ngày, các học viên là cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ thuộc sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phòng chuyên môn và công chức của phòng thuộc UBND các huyện và cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ thuộc UBND các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được truyền đạt các kỹ năng nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi, thực hiện Tiểu dự án 3 (Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình) của Dự án 10 (Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình) thuộc Chương trình MTQG DTTS và miền núi.

Theo ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi: Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực giám sát, đánh giá của các cá nhân có liên quan đến công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi, bảo đảm tổ chức thực hiện Chương trình đúng các quy định về quản lý và thực hiện Chương trình. Đồng thời, việc kiểm tra bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của các Dự án, Tiểu dự án, các nội dung thành phần; bảo đảm tính khách quan, số liệu trung thực, rõ ràng, đầy đủ nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn, giải quyết để đảm bảo Chương trình được thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng; góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh nói chung và ở các địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Đăk Tô (Kon Tum): Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế vùng DTTS

Huyện Đăk Tô (Kon Tum) có trên 50% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), với 17 thành phần dân tộc sinh sống. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS. Qua đó, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo giữa vùng đồng bào DTTS khó khăn với các vùng nông thôn khác và tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện.