Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Giai đoạn 2023 - 2027, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 306 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Minh Thu - 10:53, 23/03/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2027. Theo Quyết định, giai đoạn 2023 - 2027, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 306 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho ông Đinh Văn Trố - Người có uy tín thôn Trường Ka, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà
Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho ông Đinh Văn Trố - Người có uy tín thôn Trường Ka, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà

Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi được hưởng các chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi); Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 và Công văn số 1881/UBDT-DTTS ngày 7/11/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Hòa Bình: Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Người có uy tín ở Hòa Bình luôn phát huy vai trò tiên phong; họ không chỉ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng mà còn tuyên truyền, vận động giúp đỡ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, hiến đất xây dựng các công trình, góp phần làm thay đổi diện mạo bản làng và nâng cao đời sống.