Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Giai đoạn 2023 - 2027, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 306 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Minh Thu - 10:53, 23/03/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2027. Theo Quyết định, giai đoạn 2023 - 2027, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 306 Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho ông Đinh Văn Trố - Người có uy tín thôn Trường Ka, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà
Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho ông Đinh Văn Trố - Người có uy tín thôn Trường Ka, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà

Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi được hưởng các chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi); Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 và Công văn số 1881/UBDT-DTTS ngày 7/11/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong thực hiện chế độ, chính sách với Người có uy tín

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong thực hiện chế độ, chính sách với Người có uy tín

Những năm qua, đánh giá cao về vai trò, sức ảnh hưởng của những Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đội ngũ này, qua đó, Người có uy tín ngày càng phát huy tốt vai trò trên các mặt công tác ở cơ sở. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế xung quanh vấn đề này.