Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Quảng Ninh: Hơn 582.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng

Thiên An - Mỹ Dung - 18:23, 16/09/2022

Chiều 16/9, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong 20 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có 582.364 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn tín dụng chính sách với số tiền 12.587,4 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng được bổ sung triển khai đáp ứng cơ bản các nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách, từ các chương trình tín dụng cho phát triển sản xuất kinh doanh đến nguồn vốn phục vụ các nhu cầu thiết yếu.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 73.774 lượt hộ thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 195.802 lao động; xây dựng 254.352 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, 6.769 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; 4.092 lượt người lao động tại vùng DTTS, miền núi biên giới hải đảo được tiếp cận với nguồn vốn ngân sách địa phương để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh... Tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, có hiệu quả đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Quảng Ninh xuống chỉ còn 0,41% (năm 2022).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ các vấn đề như vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; công tác củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác của hội cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình dự án làm ăn hiệu quả; hiệu quả của nguồn vốn vay tín dụng chính sách…

Qua 20 năm triển khai thực hiện, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hàng ngàn người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.