Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Sơn La: Thực hiện đầy đủ chính sách đối với Người có uy tín

Minh Thu - 15:45, 28/12/2022

Căn cứ các chính sách đối với Người có uy tín của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Trung ương, trong giai đoạn 2011 - 2021, tỉnh Sơn La đã tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn bảo đảm đúng định mức, quy định, góp phần động viên khích lệ Người có uy tín phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La tham quan mô hình phát triển sản xuất tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La tham quan mô hình phát triển sản xuất tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Cụ thể, trong giai đoạn 2011 - 2021: Tỉnh Sơn La đã tổ chức 114 hội nghị cung cấp thông tin cho 1.1971 lượt Người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh. Cấp huyện tổ chức 31 hội nghị với 1.616 đại biểu Người có uy tín tham gia. Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức thăm quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong tỉnh cấp huyện đã tổ chức được 52 cuộc với 2.634 Người có uy tín tham gia. Tổ chức đi tham quan ngoài tỉnh được 13 cuộc với 705 Người có uy tín tham gia. Thực hiện cấp phát được 975.919 tờ Báo Dân tộc và Phát triển, 5.026.311 tờ Báo Sơn La cho 25.445 lượt Người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong giai đoạn 2011 - 2021, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành đã tổ chức 863 cuộc thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho 28.346 lượt người Người có uy tín. Cấp huyện đã tổ chức 64 cuộc thăm hỏi, tặng quà dịp tết cổ truyền cho 422 Người có uy tín, tổ chức 512 cuộc hỗ trợ cho 2.028 Người có uy tín ốm đau, tổ chức 10 cuộc hỗ trợ thăm hỏi, hỗ trợ cho 10 Người có uy tín gặp khó khăn.

Đến nay, tổng số Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La được khen thưởng là 261 người, trong đó, 101 người được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La; 160 người được Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen.

Tin cùng chuyên mục
Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Những người “cầm cân, nảy mực” ở các thôn làng

Tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định hiện có nhiều già làng, Người có uy tín đã và đang làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở. Họ được xem là những người “cầm cân, nảy mực”, giúp hoá giải những mâu thuẫn trong thôn làng, dòng tộc, được bà con tin tưởng.